Knapen geeft kortingsbonnen aan Midden- en Kleinbedrijven

In een Kamerbrief van 1 mei van staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer schrijft hij dat Midden- en Kleinbedrijven (MKB) vaker aan de slag zullen gaan in ontwikkelingslanden en bij zullen dragen aan duurzame economische ontwikkeling en armoedebestrijding.

Bedrijven die advies willen inkopen over duurzame economische ontwikkeling en armoedebestrijding bij een consultant of een maatschappelijke organisatie kunnen kortingsbonnen gebruiken die door het kabinet beschikbaar zijn gesteld. De bonnen voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) geeft ondernemers 50% korting op adviezen over duurzame ontwikkeling in ontwikkelinglanden.

Het doel van de pilot van Knapen is om te kijken in hoeverre bedrijven op deze manier kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de private sector in ontwikkelingslanden. Bovendien worden bedrijven gestimuleerd om verantwoord te ondernemen via programma’s als Private Sector Investeringen (PSI), Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurontwikkeling (ORIO) of publiek-private partnerschappen (PPP) als het Initiatief Duurzame Handel en de PPP-fondsen voor water en voedselzekerheid.

In de brief staat dat met bovenstaande regelingen zal worden gewerkt met een geformaliseerd IMVO-kader, gebaseerd op de OESO-richtlijnen. De bedoeling is om naar de optimale balans te zoeken tussen strikte controle en het voorkomen van te veel administratieve lasten voor bedrijven en de uitvoerende organisaties. Hier wordt een verschil gemaakt tussen een laag en hoog risico. Bij een laag risico wordt er uitgegaan van het vertrouwen in en de reputatie van het betreffende bedrijf en zullen geen aanvullende verplichtingen op het terrein van IMVO worden opgelegd. Bij een hoger risico worden er wel extra IMVO-eisen gesteld in de financieringsvoorwaarden.

Speerpunten

Voor de zelfredzaamheid in ontwikkelingslanden is een grote rol weggelegd voor een goed functionerende private sector, zo stelt Knapen. De private sector speelt een belangrijke rol bij de speerpunten voedselzekerheid, water en seksuele en reproductieve gezondheid. Boeren en boerinnen worden bijvoorbeeld nadrukkelijk aangesproken als ondernemers, naast dat zij vaak op zelfvoorziening zijn gericht. Daarnaast bestaat er samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en de farmaceutische industrie voor bijvoorbeeld de introductie van het vrouwencondoom. Voorts draagt private sector ontwikkeling bij aan het vergroten van veiligheid en rechtsorde: PSI heeft een apart luik voor aanvragen uit fragiele staten en er zijn in de vijf fragiele partnerlanden inmiddels 29 PSI projecten.

De staatssecretaris wil bedrijven en maatschappelijke organisaties aansporen om risico’s in beeld te brengen en ongewenste maatschappelijke effecten te voorkomen. Uiteindelijk gaat het om de verbetering van de lokale omstandigheden en het effect van de programma’s op armoedevermindering. Met deze doelstellingen creëert Nederland win-win situaties voor iedereen, aldus Knapen.

Knapen laat in zijn brief weten dat een aantal moties van Kamerleden gebruikt zijn ter ondersteuning en aanpassing van zijn beleid. De onderwerpen van de motie waren onder andere kleinschalige landbouw, verbetering lokaal ondernemingsklimaat, evaluatie van instrumenten en aandacht voor kinderarbeid.

Auteur
Esther van Ameijde

Datum:
02 mei 2012
Categorieën: