PvdA in debat over de rol van de EU

Een gemeenschappelijk Europees ontwikkelingsbeleid?

De ontwikkelingssamenwerking staat onder druk. Niet alleen in het Catshuisoverleg, maar
ook in andere Europese landen. De keuzes die nu gemaakt worden zijn bepalend voor de
toekomst van de allerarmsten. Maar welke keuzes worden er eigenlijk gemaakt? En met
welke inhoudelijke onderbouwing? Wat betekent dit voor de aard van hulp die geboden
wordt? In welke landen bouwen de verschillende EU-lidstaten de ontwikkelingshulp af? En
stemmen zij dit onderling af om te voorkomen dat de armsten met lege handen
achterblijven? Hoe efficiënt is een Europees ontwikkelingsbeleid dat losstaat van het beleid
van de 27 lidstaten? Welke coördinerende rol kan de EU hierbij spelen?
Over deze en andere vragen gaat PvdA-Europarlementariër en woordvoerder
ontwikkelingssamenwerking Thijs Berman op donderdag 26 april in Den Haag in gesprek
met het publiek en:

Sprekers: Paul Hoebink, bijzonder hoogleraar ontwikkelingssamenwerking Radboud Universiteit Nijmegen en directeur Centrum voor Internationale Ontwikkelingsvraagstukken
(CIDIN); Jeroen de Lange, Tweede Kamerlid voor de PvdA en woordvoerder internationale
samenwerking. Eerder werkte hij in Oeganda voor de Wereldbank en de Nederlandse
ambassade; Izabella Toth, lid van de Werkgroep Europa van Partos, brancheorganisatie van Nederlandse particuliere organisaties werkzaam in internationale samenwerking.
Mevrouw Toth is tevens lid van het bestuur van CONCORD, de Europese koepel van
ontwikkelingsorganisaties.

Datum:
Donderdag 26 april. Zaal open vanaf 19:30 uur, aanvang debat om 20:00 uur.
Locatie:
Café Dudok
Hofweg 1a
Den Haag

Als je het debat wilt bijwonen stuur dan een email naar Rik Heijstek: rheijstek@europa.pvda.nl. Aanmelden is verplicht en toegang is gratis.

Auteur
Vice Versa

Datum:
17 april 2012
Categorieën: