Internationale dag van de persvrijheid!

In Nederland hebben we soms de neiging te denken dat persvrijheid en vrijheid van meningsuiting overal in de wereld net zo vanzelfsprekend is als hier. Journalisten en mensenrechtenactivisten die ervaring hebben in het internationale werkveld weten dat dit zeker niet het geval is. Journalisten wereldwijd nemen het op zich om mensen in de moeilijkste omstandigheden van informatie te voorzien. Nog steeds worden zij dagelijks op allerlei manieren gehinderd in het verrichten van hun werk.

Drie mei is de jaarlijkse internationale dag van de persvrijheid. Om de noodzaak van persvrijheid te blijven benadrukken en zoveel mogelijk mensen hiervan bewust te maken, organiseren wij ook in Nederland de Internationale Dag van de Persvrijheid.

Untold Stories
Het centrale thema in 2012 is ‘Untold Stories’. Persvrijheid maakt het mogelijk voldoende betrouwbare informatie boven tafel te krijgen, om mensen een compleet beeld te geven van hun land of situatie. Maar terwijl er journalisten bezig zijn verhalen te ontwarren, zijn anderen bezig diezelfde verhalen stil te houden. Gebeurtenissen worden niet verslagen, meningen niet gedeeld, verhalen niet verteld. ‘Untold Stories’ zijn de onmisbare puzzelstukjes uit het totaalplaatje. Zonder deze stukjes bestaat het totaalplaatje niet, of is het onjuist.

Turkije en Mexico: twee landen waar meer verhalen onbekend blijven dan verteld worden. Uiteenlopende situaties in deze landen zorgen ervoor dat onafhankelijke informatie schaars is en vele verhalen ‘onverteld’ blijven. Het beeld dat wij van de situatie in deze twee landen hebben is een puzzel waarvan vele stukjes missen. Op drie mei 2012 proberen wij met ‘Untold Stories’ wat van deze puzzelstukjes uit beide landen te vinden.

Datum:
Donderdag 3 mei, 15:00 — 23:00 uur.
Locatie:
Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 179
Amsterdam

Klik hier om aan te melden.

Auteur
Vice Versa

Datum:
12 april 2012
Categorieën: