Clingendael: Seminar International Negotiations

Clingendael biedt cursussen:

Onderhandelen is vakwerk. Als gevolg van de toenemende interdependentie in de wereld is het ook steeds meer een onmisbaar instrument in de internationale, politieke arena. Op het terrein van economie, handel, energie, milieu, politiek en veiligheid vergen complexe problemen oplossingen die vaak intensieve internationale onderhandelingen eisen.

Met dit vierdaags seminar in multilateraal en intercultureel onderhandelen wil Clingendael deelnemers in staat stellen om effectiever te opereren in internationale onderhandelingen.

Programma:
Het programma biedt naast een theoretisch kader volop training in multilateraal onderhandelen in de context van internationale organisaties en bedrijven. De deelnemer oefent zich in processen van voorbereiding, procedures en evaluatie door middel van cases en rollenspellen en verwerft inzicht en vaardigheden in effectieve onderhandelingsstijlen en strategieën. Daarnaast zal speciale aandacht worden geschonken aan de invloed van culturele factoren en succesvol onderhandelingsgedrag op het onderhandelingsproces.
Doelstelling:
Het aanscherpen van de eigen onderhandelingsvaardigheden en het vergroten van het inzicht in het totale proces van internationale onderhandelingen. De deelnemer is in staat om de verschillende onderhandelingsstijlen en strategieën te onderscheiden en is zich bewust van de invloed van culturele factoren en individueel gedrag.

Voorjaarsseminar:Prof. Dr Raymond Saner is verbonden aan de Universiteit van Basel (Economie).
29 May – 1 June 2012, 09.00-17.30

Najaarsseminar: Wilbur Perlot is onderhandelingstrainer en -analist voor het Clingendael European Studies Programme.
5-8 November 2012, 09.30-17.00

Locatie:
Clingendael 7
2597 VH The Hague

Voor meer informatie ga naar de website van Clingendael

 

Auteur
Vice Versa

Datum:
21 maart 2012
Categorieën: