Ambassadepaspoort: Ghana

Op woendag 18 april vindt er door de commissie Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer een debat plaats over de Meerjarige Strategische Plannen (MJSP’s) voor de partnerlanden van Nederland zijn goedgekeurd. In een serie doen we per land verslag van de Nederlandse plannen. Vandaag is het de beurt aan Ghana, waar de lokale overheid er naar streeft in 2020 helemaal onafhankelijk te zijn van hulp. De speerpunten van het Nederlandse beleid in Ghana zijn: water, modernisering van de landbouwsector, en seksuele gezondheid.

Ghana doet het goed. Dat schrijft de Nederlandse ambassade in Accra in haar MJSP over het West-Afrikaanse land. Ghana heeft in het laatste decennium indrukwekkende vooruitgang geboekt, en is één van de best scorende landen op de Millennium Development Goals (MDGs). Bovendien heeft het land recentelijk het predicaat ‘lager middeninkomensland’ verworven, volgens de ambassade een veelzeggende vooruitgang. Maar het is niet al goud wat er blinkt: het land heeft volgens het MJSP nog veel vooruitgang te boeken. De publieke sector drukt een grote stempel op ’s lands economie, en de ambassade zegt dat daarin meer ruimte moet worden gecreëerd voor het bedrijfsleven. Bovendien blijft Ghana een belangrijk toneel in de strijd tegen mensensmokkel, en zijn er nog verbeterpunten in de ‘stabiele democratie’ van het land, aldus de ambassade.

Bilaterale relaties

Nederland en Ghana hebben gedeelde interesse in problemen als migratie en ontwikkeling, zo staat er in het MJSP. Het tegengaan van migratie van Ghanezen naar Nederland is in het belang van beide naties, schrijft de ambassade. Ook wat betreft de watersector is er samenwerking tussen Nederland en Ghana, en het Nederlandse bedrijfsleven trekt in steeds grotere mate naar het West-Afrikaanse land toe. Volgens de ambassade zijn er op het gebied van infrastructuur nog veel verbeterpunten in de Ghanese context, maar is het Nederlandse bedrijfsleven meer dan vaardig deze uitdagingen aan te gaan.

Speerpunten

Water

Binnen dit speerpunt richt het MJSP zich op drinkwater, sanering en hygiëne (WASH). De ambassade hoopt dat naast het bereiken van de doelstellingen die in de MDG’s zijn vastgelegd, er bovendien door betere toegang tot gezond (drink)water de sterftecijfers van kinderen en pas bevallen moeders. De aandacht zal met name uitgaan naar het verminderen van watervervuiling, door projecten te ondersteunen die het dumpen van afval in waterbronnen tegengaan.

Modernisering van de landbouwsector

De productie van cacao – Ghana’s belangrijkste landbouwproduct – neemt alleen maar toe. Echter, signaleert de ambassade, er werden vooral méér cacaoplantages aangelegd, in plaats van investering in een efficiëntere cacaoproductie. Het MJSP zegt dan ook te investeren in initiatieven die de cacaoproductie verduurzamen en een meer verantwoorde landbouw te ondersteunen. Ook zal er gekeken worden naar mogelijkheden om de productie van palmolie te verbeteren, en zal de ambassade indien mogelijk het Nederlandse bedrijfsleven in deze sectoren faciliteren.

Seksuele gezondheid

Moedersterfte in Ghana komt nog altijd in hoge mate voor: van elke 100,000 bevallingen overleven 350 moeders de geboorte van hun kind niet. De ambassade wil daarom ook zaken rondom family planning zoals anticonceptiemiddelen en veilige abortus promoten in Ghana. Sinds 2003 kent Ghana een landelijke zorgverzekering (National Health Insurance Scheme, NHIS), waarvan het gebruik exponentieel is toegenomen in de afgelopen jaren. Het MJSP beschrijft het idee om anticonceptiemiddelen middels deze zorgverzekering te laten vergoeden, om anticonceptie meer toegankelijk te maken.

Lees hier de volledige Meerjarige Strategische Plannen voor Ghana.

 

 

 

 

Auteur
Anne Manschot

Datum:
29 maart 2012
Categorieën: