Ambassade paspoort: Zuid-Soedan

De Meerjarige Strategische Plannen voor de partnerlanden van Nederland zijn goedgekeurd. In een serie doet Vice Versa per land verslag van de Nederlandse plannen. Als eerste de beurt aan Zuid-Soedan. In ’s werelds jongste land wil de ambassade stabiliteit promoten door conflictvermindering, groei en ontwikkeling. Daarbinnen gaat Nederland zich focussen op haar speerpunten water, voedselzekerheid en veiligheid en rechtsstaat.

Begin vorig jaar koos een overweldigende meerderheid van de bevolking in Zuid-Soedan voor onafhankelijkheid van Soedan. Op 9 juli 2011 werd het land onafhankelijk. De Nederlandse ambassade beschrijft dat Zuid-Soedan als werelds jongste natie veel uitdagingen kent, maar ook veel kansen biedt voor samenwerking en ontwikkeling. ‘De politieke stabiliteit is fragiel, de overheid is voor een groot deel onervaren en het risico op hernieuwde binnenlandse of regionale instabiliteit is groot. De fragiele relatie van Zuid-Soedan met haar noordelijke buurland Soedan is hierin cruciaal.’ Daarnaast bevindt Zuid-Soedan zich onderaan de lijst van veel ontwikkelingsindicatoren. Aan de andere kant, zo schrijft de ambassade, is de sfeer in Zuid-Soedan na de onafhankelijkheid levendig en vol van hoop op een betere en vreedzame toekomst.

Bilaterale relaties

De ambassade verklaart dat Nederland Zuid-Soedan heeft gekozen als één van haar belangrijkste partners voor ontwikkelingssamenwerking binnen de categorie fragiele staten, en dat het wil bijdragen aan blijvende vrede en stabiliteit in Zuid-Soedan en de omliggende regio. Naast de focus op haar speerpunten stimuleert Nederland zakelijke activiteiten tussen de twee landen. Voor haar gehele programma in Zuid-Soedan zoekt de ambassade naar mogelijkheden voor het inzetten van Nederlandse technologie, kennis, expertise, investeringen en trainingen. Daartoe zal gebruik gemaakt worden van verschillende Nederlandse instrumenten, zoals Nuffic/Niche, Netherlands Fellowship Programmes (NFP), Netherlands Senior Experts Programme (PUM), Private Sector Investeringsprogramma (PSI) en de Faciliteit Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurontwikkeling (ORIO).

Speerpunten

De ambassade stelt dat het aantal donoren en subsidieverstrekkingen in Zuid-Soedan oploopt, terwijl het absorptievermogen in bepaalde sectoren beperkt is. Daarom wil Nederland vooral bijdragen aan sectoren waarin het een toegevoegde waarde heeft op basis van beleid, capaciteit, expertise en ervaring. Dit brengt de ambassade op haar speerpunten water, voedselzekerheid en veiligheid en rechtsstaat.

Water

Het beheer van de watervoorraden is een prioriteit voor de overheid van Zuid-Soedan, zo stelt de ambassade. Dit zal ook het overkoepelende thema zijn van de Nederlandse interventies in de watersector. Nederland gaat Zuid-Soedan financiële en technische hulp bieden bij het stabiliseren van de watervoorraad, wat moet resulteren in minder overstromingen en droogtes en betere toegang tot water voor levensonderhoud. Daarnaast zullen de riviersystemen verbeterd worden voor gemakkelijker transport. Ook zal de toegang tot schoon drinkwater in de rurale gebieden vergroot worden. In het ontwerpen en implementeren van het waterprogramma zullen Nederlandse kennisinstituten een rol spelen. De expertise en het advies van Nederland zal gebruikt worden bij de capaciteitsopbouw van het Ministry of Water Resources en andere spelers.

Voedselzekerheid

Voedselzekerheid in de vorm van onafhankelijk van voedselhulp en minder afhankelijkheid van voedselimport is een prioriteit voor Zuid-Soedan. Nederlandse hulp gaat zich daarom richten op het vergroten van de voedselproductie en het stimuleren van een productie- en ondernemersklimaat. Dit vertaalt de ambassade concreet in de volgende elementen: het organiseren van boeren en het versterken van hun capaciteiten; het vergroten van toegang tot grondstoffen (zaden, meststoffen) voor een hogere productie; het verzorgen van training en advies aan ondernemers en boeren; en het vergroten van de toegang tot financieringsbronnen. Ook hierin zullen Nederlandse kennisinstituten een rol spelen, naast publiek-private partnerschappen en bedrijven.

Veiligheid en rechtsstaat

Dit speerpunt vormt de essentie van Nederlandse betrokkenheid in Zuid-Soedan, in de vorm van conflictpreventie, stabilisatie en vredesopbouw. Interventies zullen zich richten op het nationale, regionale (grensgebieden) en lokale niveau, waarbij de minst stabiele regio’s de meeste aandacht zullen krijgen. Nederland wil door capaciteitsopbouw van de veiligheidssector een bijdrage leveren aan grensoverschrijdende stabiliteit en samenwerking met Soedan. Daarnaast zal gestreden worden voor een grotere rol van vrouwen in vredesopbouw en conflictoplossingen door hun invloed in de politiek te vergroten. Ook zullen pogingen de rechtsstaat te versterken voortgezet worden.

Het totale ODA-budget voor de periode van 2012 tot 2015 voor programma’s in Zuid-Soedan gericht op bovenstaande speerpunten bedraagt €203,448,000.

Lees hier de volledige Meerjarige Strategische Plannen voor Zuid-Soedan.

Auteur
Afra Galama

Datum:
01 maart 2012
Categorieën: