Alle pijlen gericht op het CDA

Christelijke ontwikkelingsorganisaties IKV Pax Christi, Cordaid, Woord en Daad, Prisma en ICCO hebben een open brief gestuurd aan Ruth Peetoom, voorzitter van het CDA en Peter van Geel, vice-voorzitter. Hierin roepen zij de voorzitters op om zich publiekelijk tegen verdere bezuinigingen uit te spreken. Eerder al stuurden CDA-prominenten een brief naar de onderhandelaars van diezelfde partij.

In de brief stellen directeuren Jan Gruiters van IKV Pax Christi, Rene Grotenhuis van Cordaid, Henk Jochemsen van Prisma, Marinus Verweij van ICCO en adjunct-directeur Dicky Nieuwenhuis van Woord en Daad dat ‘verdere bezuinigingen (..) moreel onacceptabel en politiek onverdedigbaar zijn.’

‘We zijn bijzonder geschokt over berichten in de media over het voornemen opnieuw 1 miljard te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Als dit bericht waar is, dan is dat in onze ogen niet langer te rijmen met het centraal stellen van de menselijke waardigheid.’, staat in de brief.

Sleutelrol

De organisaties roepen de voorzitters met klem op hun invloed aan te wenden en zich uit te spreken binnen het CDA-bestuur en in overleg met de CDA-fractie en bewindslieden. Ook vinden ze dat Peetoom en Van Geel zich publiekelijk zouden moeten uitspreken.

Ze wijzen de voorzitters erop dat deze op 1 maart een brief stuurden aan de ontwikkelingsorganisaties, waarin zij nog schreven dat voor het CDA internationale solidariteit ‘onopgeefbaar’ is en dat deze overtuiging voorop zou staan in de aankomende bezuinigingen.

De directeuren doen een beroep op de christelijke tradities van het CDA. ‘Het CDA kan met recht trots zijn op de bijdrage die de christendemocratie heeft geleverd aan de Nederlandse traditie en het internationale prestige op gebied van internationale samenwerking. Die Nederlandse traditie, dat internationale prestige dat is opgebouwd sinds de Tweede Wereldoorlog, dreigt nu in een kabinetsperiode verloren te gaan terwijl het CDA een sleutelrol kan spelen. Als het dat wil.’

CDA-prominenten

Het CDA ligt niet alleen onder vuur van ontwikkelingsorganisaties. De NOS meldde vandaag dat CDA-prominenten al voor de onderhandelingen in het Catshuis een brief stuurden naar de CDA-onderhandelaars, waarin zij waarschuwden voor verdere bezuinigingen. Deze brief is volgens de NOS ondertekend door de oud-ministers van Buitenlandse Zaken Bot, Van den Broek en Kooijmans, oud-premier Lubbers, de oud-ministers voor Ontwikkelingssamenwerking Van Ardenne en Bukman en de oud-bewindslieden Deetman, Hirsch Ballin en Van Gennip.

De brief van de christelijke hulporganisaties komt naar aanleiding van de berichten van Volkskrant en Telegraaf, die meldden dat het CDA ingestemd had met Wilders’ eis om 1 miljard te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking.

Auteur
Selma Zijlstra

Datum:
30 maart 2012
Categorieën: