SID lezing en discussie met René Cuperus

Op maandag 12 maart ortganiseert SID Nederland een lezing en discussie met René Cuperus (Wiardi Beckman Foundation): ‘All Politics is Domestic Politics!?’. De daaropvolgende discussie zal worden geleid door Hans Bruning (Directeur van het Nederlandse Instituut voor Meerpartijendemocratie – NIMD). Dit vindt plaats in het Auditorium van de VU in Amsterdam om 18:15.

Deze lezing zal ingaan op de tegenstrijdigheden omtrent hyperglobalisering aan de ene kant en de democratische natiestaat aan de andere kant. Tevens wordt de nieuwe polarisatie tussen de zogenaamde globalisatie winnende elites en de globalisatie verliezende ‘localists’ besproken. Hoe komen we tot een globalisering zonder daarbij de nationale democratieën te ondermijnen?

Registratie via registratie@sidnl.org.

Auteur
Afra Galama

Datum:
08 februari 2012
Categorieën: