Jaar: 2011

  

Jeroen de Lange: met diagnostiek en een NL-AID kunnen we pas echt het verschil maken

De regering lijkt een van de belangrijkste aanbevelingen uit het WRR-rapport ‘Minder pretentie, meer ambitie’ overgeslagen te hebben: specifiek zijn en diagnoses stellen. Een gemiste kans, betoogde Jeroen de Lange, oud Wereldbank econoom en meedenker met het WRR-rapport, eerder op deze site. Vandaag doet hij uit de doeken hoe het wél moet. Wat komt er allemaal kijken bij het stellen van zo’n diagnose? En, als één van de geestesvaders van NL-AID, vertelt hij over de ins en outs van dit apparaat. NL-AID is hoognodig, vindt De Lange, want zoals Buitenlandse Zaken nu is georganiseerd, is zij niet in staat om de torenhoge ambities van het WRR-rapport waar te maken.

>

Trouw: India moet anders cremeren

Cremeren in India gaat met veel hout en CO2-uitstoot gepaard. De Indiase organisatie Mokshda bedacht een milieuvriendelijker systeem. Zelfs Varanasi,…

>

IPS: “Irrigatie in Afghanistan creëert mini-Afghanistans in buurlanden”

Internationale inspanningen om papavervelden in Noord-Afghanistan te vervangen door andere gewassen, kunnen onbedoeld negatieve gevolgen hebben in de Centraal-Aziatische buurlanden….

>

Jeroen de Lange: Kamerbrief is een gemiste kans van de regering

Het WRR-rapport ‘Minder pretentie, minder ambitie’ zou de leidraad vormen voor het nieuwe ontwikkelingsbeleid van het kabinet. Maar Jeroen de Lange, oud wereldbank econoom, meedenker met het WRR en onafhankelijk consultant, ziet weinig van het WRR-rapport terug in de Kamerbrief van staatssecretaris Knapen. De regering stelt geen diagnoses en onderbouwt haar keuzes niet. Daarmee handelt ze regelrecht in tegen de geest van het WRR-rapport. ‘Ik vraag me eigenlijk af of ze het rapport wel goed gelezen hebben.’

>

Development Aid: Challenge for Real World Justice

Het debat over het nieuwe ontwikkelingsbeleid is vooral binnen Nederlandse kringen gevoerd. Cyprianus Jehan Paju Dale, afkomstig uit Indonesië en in december afgestudeerd aan het Institute for Social Studies in Den Haag, geeft vandaag een perspectief uit het Zuiden. Zijn belangrijkste zorg: waar blijft de mensenrechten- en global justice dimensie in dit beleid? ‘Development cooperation is a call of our humanity to build a better world for every human being.’

>

Guardian: Hoe de Facebook generatie mensen arm houdt

Tackling inequality and poverty is set back when the middle-classes in poor countries aspire to overseas living standards. It is…

>

A Rought Guide to CSR

Op 20 januari 2011 komen verschillende bedrijven samen om een “Rough Guide to CSR” (Corporate Social Responsibility) te schrijven: een…

>

Guardian: Armoedebestrijding leidt niet tot ontwikkeling

If poor countries are unable to adopt the policies they need to transform their industries and diversify their economies, how…

>

IPS: Boeren twijfelen tussen katoen en graan

Lage prijzen en vertragingen bij de uitbetaling door opkopers hebben veel Malinese katoenboeren de voorbije jaren zwarte sneeuw doen zien….

>

Wetenschappers nemen het op voor VNG International

Doodzonde dat het gemeentelijke internationale samenwerkingsprogramma LOGO South van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (International) in haar voortbestaan wordt bedreigd, vinden onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en Universiteit Utrecht. In een reactie op de Vice Versa website schrijven zij dat het programma een uniek voorbeeld is van effectieve en efficiënte internationale samenwerking.

>

IPS: “Ontwikkelingssamenwerking moet zichzelf heruitvinden voor heropbouw Haïti”

De reactie van de internationale gemeenschap na de aardbeving van 12 januari vorig jaar op Haïti was snel en indrukwekkend,…

>

IPS: Ondanks gratis melk blijft er honger in Peru

Peru morst met geld dat voor de bestrijding van de honger in het land is bedoeld. Ruim de helft van…

>

Nanno Kleiterp (FMO): Overheid moet goed oppassen dat ze de markt niet verstoort

Het kabinet sluit zich met het nieuwe ontwikkelingsbeleid aan bij een internationale trend waarin steeds meer nadruk komt op economische bedrijvigheid. Een goede ontwikkeling, volgens Nanno Kleiterp, directeur van de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO. Hij pleit daarbij voor een internationaal debat over een aanpassing van de verouderde ODA-criteria: van schenkingen moeten we gaan naar investeringen. Een interview met de directeur van FMO, waarin verschillende aspecten van de rol van het bedrijfsleven in ontwikkelingshulp grondig doorgelicht worden.

>

Referendum Sudan waarschijnlijk geldig

Waarschijnlijk zal de vereiste opkomst van 60 % voor het referendum in Sudan worden gehaald en zal de uitslag geldig…

>

Eén Vandaag: Waar is de hulp voor Haïti gebleven?

Miljoenen euro’s zijn er vanuit de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) naar Haïti gegaan. Maar er is nog steeds een groot gebrek aan huisvesting,…

>

FSC-label: enkel duurzaam op papier

FSC, of het Forest Stewardship Council, is het snelstgroeiende keurmerk voor verantwoord bosbeheer in de wereld. Het label raakt meer…

>

IPS: Betonwoestijn bedreigt laatste boeren van Bahrein

Milieubeschermers in Bahrein zijn een campagne begonnen om de overblijvende palmplantages en tuinbouwgebieden te redden voor de oprukkende verstedelijking. Zeventig…

>

DeWereldMorgen: FSC-label: enkel duurzaam op papier

FSC, of het Forest Stewardship Council, is het snelstgroeiende keurmerk voor verantwoord bosbeheer in de wereld. Het label raakt meer…

>

Bernard Wientjes (VNO-NCW): Ontwikkelingssamenwerking en bedrijfsleven: een wereld te winnen

Met de nieuwe focus op economische ontwikkeling, het Nederlands eigenbelang en de samenwerking met het Nederlandse bedrijfsleven, kon het kabinet op veel kritische reacties rekenen. Bernard Wientjes, voorzitter van VNO-NCW, is er juist blij mee. ‘Zonder economisch eigenbelang zal het Nederlandse bedrijfsleven niet grootschalig in ontwikkelingslanden aan de slag gaan. Daarmee wordt de lokale private sector ontwikkelingsmogelijkheden onthouden, die economische verzelfstandiging dichterbij kunnen brengen.’

>

IPS: Argentijnse economie presteert ijzersterk

De Argentijnse economie is het voorbije jaar met zeker 8,4 procent gegroeid, en experts verwachten ook voor dit jaar een sterke…

>

DeMorgen: Een jaar na de aardbeving is Haïti nog steeds machteloos

Het is bijna een jaar geleden dat de grote ramp Haïti trof. Een jaar van reddingswerk, wederopbouw, grote beloften en…

>