Jaar: 2011

  

Presentatie veiligheidsonderzoek Zuid-Soedan

  IKV Pax Christi en het Centre for Conflict Studies presenteren dinsdag 29 november de resultaten van een onderzoek naar…

>

Vastenactie voor voedselsoevereiniteit en klimaatrechtvaardigheid

Begin november is actievoerder Guus Geurts begonnen met een vastenactie voor voedselsoevereiniteit en klimaatrechtvaardigheid. Krijgen deze problemen geen aandacht vanuit politiek Den Haag, dan gaat Geurts half december mogelijk zelfs over tot een hongerstaking. Voor Vice Versa zet hij de problematiek uiteen en komt hij met een alternatief: ‘Landen moeten weer de mogelijkheid krijgen hun economieën, midden en klein bedrijf, arbeiders, boeren en natuurlijke hulpbronnen te beschermen tegen (de mythe van) de vrije wereldmarkt.’

>

IS Academy lezing: Bloeddiamanten of een gouden toekomst?

IS Academy lezing: Bloeddiamanten of een gouden toekomst? De rol van grondstoffen in Congo Datum: Donderdag 8 december 2011 Tijd:…

>

Fauten en mislukkngn: een dubbel cultureel perspectief

Cultuurverschillen zijn vaak een belangrijke reden voor mislukkingen binnen de ontwikkelingssamenwerking. Maar wat kun je eigenlijk leren van fouten? Om de stap te maken naar een norm dat fouten maken oké is en zelfs een rijke leerbron vormt, komt behoorlijk wat interculturele stuurmanskunst kijken, schrijft Yvonne van der Pol in haar nieuwste column.

>

Evalueren ‘nieuwe stijl’

Meer dan zestig ontwikkelingsorganisaties (georganiseerd in 19 allianties) hebben de handen ineen geslagen en zullen gedurende de MFS II periode gezamenlijk de resultaten van hun werk evalueren. Dankzij de actieve deelname van het wetenschappelijk instituut WOTRO, Science for Global Development, wordt de kwaliteit van het evaluatieonderzoek van internationaal wetenschappelijke aard. Hiermee wordt voor de aangesloten ontwikkelingsorganisaties niet alleen methodologische winst geboekt, maar wordt ook gelegenheid geboden om gezamenlijk te leren.

>

Opinie: Knapen steeds sterker in zijn rol

Afgelopen maandag vond het Wetgevingsoverleg Ontwikkelingssamenwerking plaats in de Tweede Kamer. De verschillende woordvoerders van de politieke partijen kruisten de degens met staatssecretaris Ben Knapen. Marc Broere, hoofdredacteur van Vice Versa, volgde het debat en kon maar één conclusie trekken: Ben Knapen deed het net als in eerdere debatten wederom uitstekend.

>

Sfeerverslag WGO: een misleidend stil publiek

Gisteravond tijdens het wetgevingsoverleg gebeurde er van alles en nog wat achter de schermen. Subtiele blikken werden gewisseld tussen woordvoerders en het publiek, bodes liepen met briefjes heen en weer en mobieltjes speelden een centrale rol. Jeroen Aerts observeerde het en schreef een sfeerverslag.

>

Wetgevingsoverleg deel 2: Toezeggingen Knapen over noodhulp en beurzenprogramma

Na een schorsing van ruim veertig minuten is het de beurt aan staatssecretaris Knapen om de vele vragen van de Kamerleden te beantwoorden. De bewindspersoon heeft een aantal toezeggingen in petto op het gebied van noodhulp, Seksuele Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) en water. Zoals vanouds is Knapen lang van stof en krijgt hij de Kamerleden stil met zijn uitgebreide argumentatie. Maar een enkele motie wil hij wel ondersteunen.

>

Wetgevingsoverleg OS deel 1: Knapen overspoeld met vragen

Gisteravond vond in de Tweede Kamer het wetgevingsoverleg Ontwikkelingssamenwerking plaats. Vice Versa was bij het debat dat van vijf tot half 1 ’s nachts duurde. Tijdens de eerste termijn werd staatssecretaris Knapen met een stortvloed aan vragen bestoken.

>

Wetgevingsoverleg ontwikkelingssamenwerking: een topzwaar debat

Vanavond is het dan zover. In een zes uur durend wetgevingsoverleg (WGO) voor ontwikkelingssamenwerking zullen verschillende zware onderwerpen de revue passeren. In de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer draait het vanavond vooral om de betrekking van de private sector bij ontwikkelingssamenwerking, exit-strategieën, duurzaamheid, gender en coherentie. Dit baseert Vice Versa op diverse interviews met Tweede Kamerleden. Zal staatssecretaris Knapen ook dit keer weer routinematig en behendig zijn plannen door de Kamer loodsen?

>

Wassila Hachchi: ‘Knapen moet het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gelijk behandelen’

In het kader van ‘De Knaak van Knapen’ spreekt Vice Versa met alle woordvoerders ontwikkelingssamenwerking van de verschillende politieke partijen. Vlak voor het wetgevingsoverleg is last but not least Wassila Hachchi van D66 nog aan de beurt om haar visie op het beleid van Knapen te delen. Hachchi: ‘Voor Knapen is het bedrijfsleven ‘halleluja’ heilig, waardoor de balans met de overheid en maatschappelijke organisaties zoek is.’

>

Een drukke agenda voor de internationale hulpgemeenschap in Busan

Terwijl staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken een salvo aan beleidsbrieven de Tweede Kamer in torpedeert en de Nederlandse ontwikkelingssector zich voorbereidt op het wetgevingsoverleg van aanstaande maandag, zit de rest van de wereld ook niet stil. De internationale gemeenschap maakt zich op voor het vierde High Level Forum over hulpeffectiviteit, dat van 29 november tot 1 december plaatsvindt in het Zuid Koreaanse Busan. Ruim 2000 delegaties verzamelen zich daar om over de effectiviteit van ontwikkelingshulp te praten. Vice Versa zal naar Busan reizen en verslag uitbrengen. Maar eerst een voorbeschouwing: wat staat er op de agenda?

>

Vrijdagmiddagborrel: De praktisch idealist keert zich af van de wereld

Iedere vrijdagmiddag houdt Vice Versa actuele ontwikkelingen uit de sector tegen het licht. Met dit keer een bijdrage van Lokaalmondiaal directeur Stefan Verwer. Hij laat zich graag inspireren door de nieuwe generatie idealisten, maar vraagt zich tegelijk af wat het antwoord van het praktisch idealisme is op de grote uitdagingen van deze tijd.

>

Wintervuur. Sfeervolle kerstavond met verhalen van migranten

Zaterdag 24 december 2011: Wintervuur is een warme ontmoetingsavond rond persoonlijke verhalen van migranten in onze stad. Tussen oplaaiende vuurkorven en…

>

Masterclass voor ondernemers

Maandag 21 november: Masterclass & wereldmaaltijd rond de vraag: hoe kunnen ondernemers bedrijvigheid steunen in Matagalpa, Nicaragua. Met Harm van Oudenhoven, ondernemer…

>

Techno Nursing in Brabant. En de lessen uit India

De Techno Nurse komt er aan. Onvermijdelijk en op afzienbare termijn. Want wij hebben steeds meer gezondheidszorg nodig. En zorg is…

>

Kamerbrief regionale benadering: ‘Multilateraal waar mogelijk, bilateraal waar nodig’

De meest recente Kamerbrief behandelt vier regio’s in de wereld waar sprake is van grensoverschrijdende uitdagingen: het Grote Merengebied, de Hoorn van Afrika, Afghanistan-Pakistan en Midden-Amerika. Vervolgens aan de hand van een pragmatische visie legt de brief de inzet van Nederland in deze regio’s uit. Opvallend is de focus op multilaterale en bilaterale hulp. Volgens het document komt dit door de omvang van de problematiek, de beperkte financiële middelen en de beschikbare capaciteit van de regering.

>

Debat Landbouw in ontwikkelingslanden: lang gewacht op weinig concreets

Een stortvloed van vragen voor staatssecretaris Knapen (Buitenlandse Zaken) en Bleker (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) gisteravond tijdens het algemeen overleg over landbouw in ontwikkelingslanden. De woordvoerders ontwikkelingssamenwerking zijn het op een aantal punten eens. In het beleid is er te weinig aandacht voor vrouwen, de positie van kleine boeren en de rol van het Nederlandse bedrijfsleven moet worden toegelicht. Helaas leidden al deze vragen tot weinig antwoorden.

>

Conferentie Mensenrechten in de VN

Garant-Uitgevers nodigen u van harte uit op de middagconferentie Mensenrechten in de Verenigde Naties. Manipulatie, censuur, hypocrisie van Willy Laes,…

>

Kennisbeleid raakt onvoldoende de kern waar het om gaat

Afgelopen dinsdag heeft staatssecretaris Knapen zijn kennisbeleid geschetst in een langverwachte brief aan de Tweede Kamer. Zoals verwacht stuurt Knapen aan op een nauwe focus op de vier OS-prioriteiten plus kennis over innovatieve, themaoverstijgende interventiestrategieën. Peter Gondrie en Beatrijs Stikkers-Muller van KNCV Tuberculosefonds plaatsen een aantal kritische kanttekingen bij het nieuwe kennisbeleid én een paar interessante uitdagingen voor een gouden piramide.

>

Kamerbrief: overkoepelend genderbeleid en ambassadeur

Bewindsmannen Uri Rosenthal en Ben Knapen van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) hebben begin deze week een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin ze het internationaal genderbeleid vormgeven. In de Kamerbrief geven ze aan dat ze gendergelijkheid en vrouwenemancipatie bevorderen langs twee sporen: eigenstandig genderbeleid en integratie van het genderaspecten in het buitenlandse en ontwikkelingsbeleid van BuZa. De brief geeft de indruk dat er een genderambassadeur komt. Elisabeth van der Steenhoven van genderplatform WO=MEN: ‘Kort en wel: de genderbrief is uitstekend.’

>