Jaar: 2011

  

Doet ook buitenlandjournalistiek aan navelstaren?

Terwijl Vice Versa vanuit Arnhem schrijft over het Nederlandse ontwikkelingsbeleid, berichten vele correspondenten en freelancers vanuit ontwikkelingslanden zelf. Er is steeds minder geld beschikbaar voor buitenlandjournalistiek, maar de snelheid van het nieuws wereldwijd neemt alleen maar toe. Hit and run journalistiek tegenover expertise en ervaring. Welke keuzes maak je als journalist wanneer er een hongersnood uitbreekt? Hoe financier je als freelancer je project en hoe rooskleurig is de toekomst van de buitenlandjournalistiek? Vice Versa zocht het uit tijdens De Avond van de buitenlandjournalistiek.

>

Onderzoek impact grondstoffenbeleid EU

Landen als China en Rusland leggen hun grondstoffenexport aan banden. Veel Afrikaanse landen zijn rijk aan grondstoffen die in Europa niet of nauwelijks te vinden zijn. De Afrikaanse voorraden worden van groot strategisch belang. Jasper van Teeffelen doet namens de Evert Vermeer Stichting in Rwanda onderzoek naar de impact van het Europese grondstoffenbeleid op een ontwikkelingsland. ‘Rwanda wil hun economie laten profiteren in plaats van de Europese of Aziatische.’

>

Een masterplan voor voedselzekerheid in Afrika

Iedere lidstaat van de EU bedenkt zijn eigen ontwikkelingshulp. Dat geeft een enorme hoop administratieve rompslomp. Bovendien verdringen de donorlanden zich vaak in bepaalde landen, terwijl andere landen nauwelijks hulp krijgen. Afstemming tussen de donoren vindt pas plaats bij de implementatie, maar lang niet alle donorlanden zijn bereid tot samenwerking. Dat zou beter moeten kunnen, stelt wetenschapper Wiet Janssen. Bijvoorbeeld door samen te werken in een masterplan voor voedselzekerheid in Afrika.

>

Global Partnership staat in Busan op het spel

Busan maakt een lastige start. Op de eerste dag van de vierde conferentie over hulpeffectiviteit, lijkt het erop dat een globaal partnerschap er niet meer in zit. China kan de huidige concept verklaring niet accepteren en dreigt het proces uit te stappen.

>

Prof op het Binnenhof: Nieuw ontwikkelingsbeleid moet ambitieuzer

Het nieuwe Nederlandse beleid – met een duidelijke focus en een beperkt aantal landen – ziet er in de Nederlandse polder tamelijk helder en overzichtelijk uit. Afgezet tegen de huidige ontwikkelingen moeten echter grote vraagtekens worden gezet bij onze ambitie om ‘partnerlanden ‘zelfredzaam’ te maken met inzet van Nederlandse expertise. Dit betoogt Annelies Zoomers, hoogleraar ontwikkelingsstudies in Utrecht, in dit essay. ‘Vanuit ontwikkelingsperspectief is niet het gebrek aan economische zelfredzaamheid het probleem, maar vooral de grootschalige instroom van kapitaal die ten koste gaat van het milieu en armoedebestrijding.’

>

Interview eurocommissaris Piebalgs: ‘Meerderheid Europese burgers steunt intensivering ontwikkelingshulp’

Wat wordt de inzet van de Europese Unie in Busan? Als verantwoordelijke voor meer dan de helft van het totale hulpbudget zal Europa een belangrijke rol spelen. Vice Versa sprak aan de vooravond van de conferentie met Andris Piebalgs, de eurocommissaris van ontwikkelingssamenwerking. ‘Mijn ambitie is om de beloftes van de Europese Unie op het gebied van de effectiviteit van de hulp te versterken, met name als het gaat om ownership en alignment.’

>

MinBuZa: ‘Herbevestigen doelen Parijs/Accra belangrijk voor slagen Busan’

In het kader van het vierde forum over de hulpeffectiviteit in het Zuid-Koreaanse Busan wil Nederland bestaande afspraken opnieuw bevestigen, maar ook in dialoog gaan met nieuwe spelers als China en het bedrijfsleven. Waar gaat Nederland verder op inzetten komende week? Vice Versa sprak met Ton Lansink en Christiaan Rebergen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

>

‘Vijfde voorstel voor Busan is nog zwak’

Afgelopen dinsdag is het vijfde concept uitgekomen van de Busan verklaring, dat als basis zal dienen voor de onderhandelingen tijdens de vierde internationale conferentie over hulpeffectiviteit in Busan. Volgens analisten is de verklaring echter nog zwak.

>

Ontwikkelingshulp in een veranderende context

Morgen begint in Busan de vierde grote internationale conferentie over ontwikkelingshulp. Rode draad is de effectiviteit van deze hulp. Maar ook de veranderende context van de hulparchitectuur plaatst de internationale hulpgemeenschap voor nieuwe uitdagingen. Selma Zijlstra is namens Vice Versa aanwezig en beschouwt voor.

>

Cineblend: Syria: filming on the edge

Uitnodiging Cineblend dinsdag 6 december 2011 Cineblend, de maandelijkse avond van SAVAN (Stichting Audiovisuele Antropologie Nederland) met diner, film en…

>

Both Ends politiek café over schuldencrisis

Welke lessen kunnen worden getrokken uit schuldenverlichting in het verleden? Waren deze initiatieven succesvol? Hoe kunnen de schuldproblemen van ontwikkelingslanden…

>

De onafgemaakte agenda van Parijs

Van dinsdag 29 november tot en met donderdag 1 december vindt er in Busan, Zuid Korea, een internationale conferentie plaats over de effectiviteit van ontwikkelingshulp. Na conferenties in Parijs (2005) en Accra (2008) over dit onderwerp sluit Busan de rij. Hoe gecommitteerd zijn donoren nog aan de afspraken die in Parijs en Accra zijn gemaakt? Deel I van een serie voorbeschouwingen in aanloop naar de conferentie in Busan.

>

Knapen: ‘U kunt mij uiteraard op ontwikkelingsresultaten afrekenen’

De woordvoerders ontwikkelingssamenwerking van de Tweede Kamerpartijen hebben tijdens het debat over landbouw in ontwikkelingslanden veel aandacht gevraagd voor drie punten: vrouwen, de positie van kleine boeren en de rol van het Nederlandse bedrijfsleven. Maar door tijdgebrek tijdens de bijeenkomst zijn de overige vragen schriftelijk gesteld en heeft Knapen ze beantwoord. We concludeerden in het verslag over het debat al dat de antwoorden over de aandacht van vrouwen te summier was. Het aantal schriftelijke vragen bevestigt dit.

>

Failed states: Hoe Rwanda er weer bovenop klom

In 1994 was Rwanda de failing state bij uitstek. Op een bevolking van bijna acht miljoen mensen, vermoordden radicale Hutu bijna een…

>

Techno nursing in Brabant. En de lessen uit India.

De techno nurse komt er aan. Onvermijdelijk en op afzienbare termijn. Want wij hebben steeds meer gezondheidszorg nodig en zorg…

>

VVD congres ontwikkelingssamenwerking: 0,7 procent handhaven

Morgen vindt het grote congres van de VVD plaats. Tabitha Gerrets en Rob Wildschut bezochten op 19 november een VVD-congres over ontwikkelingssamenwerking om de stemming te peilen over hoe de achterban over dit onderwerp denkt. Opmerkelijk: de deelnemers waren eensgezind over handhaving van 0,7 procent. Dat levert ons land goodwill op en is dus ook in ons eigenbelang.

>

De 0,7 procentnorm blijft staan

Zojuist heeft staatssecretaris Knapen aangegeven dat hij voor de rest van de kabinetsperiode vast zal blijven houden aan de 0,7 procentnorm. “Brekend: staatssecretaris Knapen OS bevestigt dat 0,7% BBP vaststaat voor de gehele kabinetsperiode! Geen verdere bezuiniging dus!” twittert D66 fractieleider Alexander Pechtold tijdens de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken.

>

Arm & Kansrijk: Inzicht in het gedrag van de armen en de invloed op ontwikkelingshulp

Esther Duflo en Abjhijit Banerjee schreven samen ‘Arm & Kansrijk, een nieuwe visie op het bestrijden van armoede’ (oorspronkelijke titel: Poor Economics) over ontwikkelingshulp. Beiden zijn als hoogleraar verbonden aan het Massachusetts Institute of Technology waar ze het Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab hebben opgericht. Het boek heeft inmiddels de 2011 Financial Times and Goldman Sachs Business Book of the Year ontvangen, en ook wij van Vice Versa waren erg enthousiast.

>

Slotdebat Knaak van Knapen: toekomst maatschappelijk middenveld

Hoe moeten ontwikkelingsorganisaties vanaf 2015 hun eigen broek ophouden?

Kom op 14 december naar het slotdebat van De Knaak van Knapen over de toekomst van de particuliere ontwikkelingssamenwerking. Discussieer mee met Allert van den Ham (SNV), Bram van Ojik (MinBuZa), René Grotenhuis (Cordaid), Noa Lodeizen (Young in Prison), Jan Gruiters (IKV Pax Christi), Daniëlle Hirsch (Both Ends) en vele anderen.

>

SID panel discussion: the role of state development

‘The State in a Globalizing World: problematic , yet indispensable’ Succeeding the series’ inaugural lecture ‘The Role of the State…

>

Pax-it Café: (P)raising Serbia: views on the road to the EU

  Is Servië klaar om kandidaat lid van de Europese Unie te worden? Is het tijd om Servië te ‘prijzen’…

>