SID lezing: ‘Agriculture, Rural Employment and Inclusive Growth’

2011 Lecture Series: ‘Agriculture, Rural Employment, and Inclusive Growth’

SID Netherlands Chapter in cooperation with NCDO, the International
Institute of Social Studies (ISS) and the Ministry of Foreign Affairs
present the third lecture in the series:

‘Agriculture, Rural Employment and Inclusive Growth’

Olivier de Schutter

Voedselrapporteur van de Verenigde Naties

A Tale of Four Hungers

Op maandag 12 december 2011 geeft Olivier de Schutter, Speciaal Rapporteur voor het recht op voedsel bij de VN, de vierde en laatste lezing in de SID/ISS-lezingenserie ‘Agriculture, Rural employment and inclusive Growth’. Het huidige voedseltekort en ondervoeding in grote delen van de wereld staat haaks op het recht op voedsel. Professor de Schutter zoekt daarom naar veerkrachtige alternatieven voor het huidige voedselsysteem. Door het inkorten van de waardeketen, kunnen  inkomens van boeren worden verbeterd en consumenten tegelijkertijd gemakkelijker toegang krijgen tot voedzaam eten. Hij stelt tevens dat het verbeteren van al bestaande agro-ecologische technieken de voedselproductie onafhankelijk kan maken van fossiele grondstoffen en kleine boeren in staat zal stellen hun voedselproductie te verdubbelen. In het teweegbrengen van dergelijke urgente veranderingen spelen regeringen, door stimulerende maatregelen te nemen, een vitale rol.

Frances Moore Lappé, auteur van bestseller ‘Diet for a Small Planet’ en
oprichter van ‘http://www.foodfirst.org Food First: The Institute for
Food and Development Policy’ en het ‘Small Planet Institute’, geeft
commentaar.

Tijd en plaats: 18.00 – 20.00 uur | 12 december 2011 | Aula | ISS |
Kortenaerkade 12, The Hague.

De voertaal is Engels.

Na 20.00 uur een informele borrel.

Meer informatie op www.sid-nl.org

Aanmelden: registration@sidnl.org
Auteur
Vice Versa

Datum:
09 november 2011
Categorieën: