Evalueren ‘nieuwe stijl’

Meer dan zestig ontwikkelingsorganisaties (georganiseerd in 19 allianties) hebben de handen ineen geslagen en zullen gedurende de MFS II periode gezamenlijk de resultaten van hun werk evalueren. Dankzij de actieve deelname van het wetenschappelijk instituut WOTRO, Science for Global Development, wordt de kwaliteit van het evaluatieonderzoek van internationaal wetenschappelijke aard. Hiermee wordt voor de aangesloten ontwikkelingsorganisaties niet alleen methodologische winst geboekt, maar wordt ook gelegenheid geboden om gezamenlijk te leren.

Door Mirjam Locadia, Partos

De gezamenlijke MFS II evaluaties zijn een direct gevolg van de stevige eisen die het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gesteld aan MFS II allianties. Zo moet er – in tegenstelling tot voorgaande jaren – een 0-meting plaatsvinden om de situatie voorafgaand aan een interventie in kaart te brengen en dienen uitkomsten bij doelgroepen vergeleken te worden met uitkomsten bij controle- of referentiegroepen. Ook heeft het ministerie modellen voorgeschreven om uitkomsten op verplichte resultaatgebieden te meten.

Mijlpaal

In september zijn drie ‘calls for proposals’ voor de gemeenschappelijke evaluaties gepubliceerd door WOTRO. Nationale en internationale academische instellingen hebben zich kunnen inschrijven voor verschillende evaluatieonderdelen. Deze publicatie en de samenwerking zijn een mijlpaal binnen de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Eerder lieten Oxfam Novib, Plan Nederland, Hivos, ICCO en Cordaid onder de vlag van het Partos kwaliteitshuis al gezamenlijk programma-evaluaties uitvoeren, maar gezamenlijk evalueren op deze schaal is nog niet eerder voorgekomen.

Stichting

Om het proces rond het gezamenlijk evalueren te faciliteren, heeft Partos namens de deelnemende allianties de Stichting Gezamenlijke Evaluaties opgericht. Het stichtingsbestuur bestaat uit René Grotenhuis van Cordaid, Jan Lock van Woord & Daad, Dianda Veldman van Rutgers WPF, Harry Derksen van ICCO en Alexander Kohnstamm van Partos. Onder leiding van de stichting zijn in de afgelopen periode de evaluatieprogrammering en de diverse contracten opgesteld, is de goedkeuring van de staatssecretaris verkregen, en is een ter zake kundige werkgroep van evaluatiemanagers uit de allianties in het leven geroepen om WOTRO waar gewenst bij te staan. Met de stichting beschikken de allianties over coördinatie van financiën, voortgangsmonitoring en communicatie – zowel intern als extern.

Onderzoek

De evaluatieonderzoeken richten zich op vier deelgebieden: veranderingen bij doelgroepen, veranderingen bij zuidelijke partnerorganisaties, veranderingen in het maatschappelijk middenveld en veranderingen in internationaal beleid. WOTRO waarborgt de kwaliteit van het onderzoek en coördineert het gehele proces van de evaluaties. Daarvoor zijn internationaal samengestelde advies- commissies en een stuurgroep benoemd. De stuurgroep bestaat uit Prof. Dr. Wiebe Bijker (voorzitter) van de Universiteit van Maastricht, Dr. Gavin Andersson van het Seriti Institute in Zuid-Afrika, Prof. Dr. Anita Hardon van de Universiteit van Amsterdam, Dr. Zenda Ofir, onafhankelijk consultant en John Rand van de Universiteit van Kopenhagen. ‘WOTRO waarborgt dus niet alleen de wetenschappelijke kwaliteit van het evaluatieonderzoek maar ook de onafhankelijkheid’ aldus Henk Molenaar, adjunct-directeur WOTRO.

Toekomst

Aangezien er niet eerder op deze schaal gezamenlijk is geëvalueerd brengen de gezamenlijke MFS II evaluaties ongetwijfeld onvoorziene situaties en uitdagingen met zich mee. Halverwege 2012 wordt de eerste meting afgerond. In 2014 volgt de tweede meting en worden de resultaten bekend gemaakt. De ontwikkelingen rondom het initiatief zullen door de stichting naar het publiek, de media en de politiek worden gecommuniceerd.

Voor meer informatie over de gezamenlijke MFS II evaluaties kunt u contact opnemen met Mirjam Locadia, Evaluatiemanager Partos, ml@partos.nl.

Stichting Gezamenlijke Evaluaties

Auteur
Vice Versa

Datum:
23 november 2011
Categorieën: