Conferentie Mensenrechten in de VN

Garant-Uitgevers nodigen u van harte uit op de middagconferentie

Mensenrechten in de Verenigde Naties.
Manipulatie, censuur, hypocrisie

van Willy Laes, mede-oprichter en oud-voorzitter van Amnesty International – EU Association

Deze conferentie gaat over de manipulaties, censuur en hypocrisie binnen de Verenigde Naties, haar mensenrechtenraden, haar wereldconferenties. Precies binnen de organisatie die mensenrechten moet doen respecteren.

Bij de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staan diverse kampen tegenover elkaar: landen en individuen die de nodige lessen trokken uit de waanzin van de Tweede Wereldoorlog en machthebbers van landen die nooit dulden dat iemand zich inlaat met hun zaken, ook niet bij foltering, armoede, beknotting van vrije meningsuiting,…; plus zij die goddelijke wetten boven menselijke afspraken stellen, zoals de Heilige Stoel en de Organisatie van de Islamitische Conferentie.

Hoge VN-functionarissen wordt de mond gesnoerd, wanneer zij schendingen van mensenrechten aanklagen. Uit de Universele Verklaring verdwijnen quasi stiekem belangrijke elementen, zoals het recht om van godsdienst of overtuiging te veranderen. Landen die zelf al meer dan 60 jaar de Rechten van de Mens systematisch schenden, zetelen toch in de Mensenrechtenraad om er te oordelen over mensenrechten in andere landen. Dictaturen en autoritaire staten hebben het voor het zeggen in de VN-mensenrechteninstanties en leggen hun agenda op.

Zo zijn bijvoorbeeld de fatwa tegen Salman Rushdie en de hetze rond de Deense karikaturen er gekomen na manipulatie en opruiing, zonder dat de VN daarover iets lieten horen. Woorden als ‘Tibet’ of ‘sharia’ mogen in VN-fora niet worden uitgesproken.

Tonen onder meer de Arabische Lente en de groeiende oppositie in China
niet aan dat de Universele Verklaring echt universeel is? Beter gezegd: moet zijn. Prof. dr. Koen De Feyter zorgt voor een repliek. Hij doceert internationaal recht aan de Universiteit Antwerpen. Hij is woordvoerder van de onderzoeksgroep Recht en Ontwikkeling, die een internationaal netwerk leidt dat onderzoek verricht naar de lokale relevantie van mensenrechten. Hij is auteur van de Handleiding Volkenrecht, die verscheen bij Maklu.

Willy Laes was leraar geschiedenis en adjunct-directeur van het Koninklijk Atheneum in Keerbergen. Hij was vrijwilliger, later bestuurslid en voorzitter van Amnesty International Vlaanderen. Hij was ook mede-oprichter en oud-voorzitter van de AI – EU Association. Willy Laes behoort tot de generatie die heeft samengewerkt met de founding fathers van de internationale mensenrechtenbeweging, waarbij hij nog steeds actief is. Recent verscheen bij Garant zijn grondig gedocumenteerde boek Mensenrechten in de Verenigde Naties. Een verhaal over manipulatie, censuur en hypocrisie.

Woensdag, 7 december 2011, 14.30 uur – 16.-30 uur
Het Boekenpodium – Centrum voor het non-fictionboek
Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen
vlak bij Centraal Station en Parking Centraal

Deelnemen is gratis, aanmelden is noodzakelijk

Wilt u aanwezig zijn telefoneer dan naar Garant-Uitgevers:
+32 (0)3 231 29 00.

Auteur
Vice Versa

Datum:
18 november 2011
Categorieën: