conferentie Incorporating Human Trafficking in Academic Institutions: The European Experience

Wanneer: 25 en 26 november

Waar: Oost-Indisch Huis, Kloveniersburgwal 48,1012 CX Amsterdam.

Tijd: 9.00 – 17.00, inclusief lunch en diner op 26 november

De Universiteit van Amsterdam organiseert in samenwerking met The Protection Project van de in Washington DC gevestigde Johns Hopkins University de conferentie Incorporating Human Trafficking in Academic Institutions: The European Experience. De conferentie wordt geopend door de nationaal rapporteur mensenhandel, mevrouw Dettmeijer-Vermeulen. Diverse interessante sprekers uit binnen- en buitenland geven tijdens deze tweedaagse conferentie hun visie op hoe het onderwerp mensenhandel in het universitair onderwijs geïntegreerd kan worden.

Hoewel mensenrechten uitvoerig aan de orde komen in de curricula van universiteiten, blijft mensenhandel vaak onbesproken. Waar ligt dit aan en hoe kan dit worden veranderd? Dit zijn twee belangrijke vragen die op de conferentie centraal zullen staan. Doel van de conferentie is de aandacht te vestigen op het gebrek van academisch onderwijs over dit onderwerp en best practices uit verschillende landen naar voren te brengen. Uiteindelijk verdient mensenhandel een vaste plek in het curriculum van iedere universiteit, zodat de nieuwe generatie juristen goed geschoold zal zijn in dit thema en zo kan bijdragen aan het effectiever gebruiken van bestaande regelgeving en daarmee aan het beëindigen van mensenhandel.

Auteur
Vice Versa

Datum:
10 november 2011
Categorieën: