Vice Versa leert over de kleurrijke waaier van partnerschappen

Vandaag is de nieuwe Vice Versa uitgekomen, met daarbij een 36 pagina’s tellende special over Publiek-Private-Partnerschappen (PPP’s). Met de special over PPP’s wil Vice Versa over partnerschappen leren en zowel bedrijven als ontwikkelingsorganisaties inspireren om op een zelfbewuste en succesvolle manier te partneren.

Is vertrouwen een noodzakelijke voorwaarde voor een partnerschap? Wat komt er allemaal bij kijken als je de markt verkent in ontwikkelingslanden? Zijn vooroordelen over het bedrijfsleven gebaseerd op het verleden? Veranderen partnerschappen de identiteit van je bedrijf of organisatie? PPP’s komen in de special in al hun complexe verscheidenheid naar voren. De titel van de special nummer heet dan ook niet voor niets ‘Vice Versa leert over de kleurrijke waaier van partnerschappen’.

Valkuilen

Christiaan Rebergen (Buitenlandse Zaken), Marti van Liere (Unlilever) en Danielle Hirsch (Both ENDS) praten in een ronde tafel gesprek over cultuurverschillen, valkuilen en de verschillende verantwoordelijkheden binnen PPP’s. In een artikel over ondernemen in the Base of the Pyramid (BoP) valt te lezen dat er behoorlijk wat valkuilen te vermijden zijn voor wie de markt voor de allerarmsten wil betreden: een teveel aan donorgeld, bijvoorbeeld.

De hype voorbij

Betteke de Gaay Fortman van de Karuna Foundation beschrijft de verschillen in taal en cultuur van bedrijven en ontwikkelingsorganisaties en Daniel Knoop vertelt over de ongekende kansen voor ondernemers in de fragiele staat Congo. Praktische tipse case studies worden afgewisseld met analyses en studies over het hoe en waarom van publiek private partnerschappen.

‘Dat partnerschappen nodig zijn om positieve veranderingen te bewerkstelligen, is na het lezen van dit blad geen vraag meer.’, concludeert coördinator en redacteur Janneke Juffermans. De titel van het laatste artikel, afkomstig van het Partnerships Resource Centre, van de special heet dan ook niet voor niets: ‘De Hype Voorbij’. Voor een ieder die werkt met PPP’s zal de special ongetwijfeld vele eyeopeners geven.

Alexander Rinnooy Kan

In het gewone nummer van de Vice Versa wordt Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER), geïnterviewd over het nieuwe advies ‘Ontwikkelen door duurzaam ondernemen’.  ‘Dit advies gaat niet over economisch eigenbelang’ zegt Kan. ‘Wij constateren nadrukkelijk dat het belang van het ontwikkelingsland voorop staat en dat er hele goede manieren zijn om dat belang te bedienen in het verlengde van waar Nederland sterk in is.’ Duurzaamheid zal, denkt de SER-voorzitter, uiteindelijk de winnende formule zijn.

Kennis

Joitske Hulsebosch (zelfstandig consultant) en Eric Smaling (directeur ontwikkelingsbeleid bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen) laten hun licht schijnen over het belang van kennisdeling. Volgens Hulsebosch is Zuid-Zuid leren veel belangrijker dan de westerse kennis. ‘Als je wilt dat mensen leren, moet je weten wat hun belevingswereld is, waar hun behoefte ligt, hoe ze kennis kunnen omzetten in duurzame ontwikkeling. Onze valkuil is dat we kennis aanbieden zonder ons dat af te vragen.’ Uitwisseling van kennis is ontzettend belangrijk om grootschalige problemen op te lossen, menen beide. Er moeten meer netwerken ontstaan. ‘Ngo’s, overheden, kennisinstellingen, zij moeten allemaal meer gebruik maken van kennis van anderen.’, aldus Hulsenbosch.

Busan

Verder in dit nummer een artikel over intercultureel communiceren,  waarin Jack van Ham (ICCO), Ina Oostrom (Stichting Yente) en John Lindhout (Woord en Daad) aan de ‘Intercultural Readiness Check’ worden onderworpen. Ook wordt in dit nummer in een korte voorbeschouwing de aandacht gevestigd op het Fourth High Level Forum on Aid Effectiveness dat eind november zal plaatsvinden in Zuid Korea en waar Vice Versa aanwezig zal zijn om verslag uit te brengen.

U kunt de special bestellen door een mail te sturen aan: info[a]viceversaonline.nl. Meteen een abonnement nemen? PROFITEER DAN NU VAN DE SPECIALE BOEKENACTIE!

De special over Publiek-Private-Partnerschappen is tot stand gekomen met hulp van het Partnership Resource Centre, ICCO, Woord en Daad, Spark, ASN Bank, BoP Innovation Centre en PSO. De special is meegestuurd met Forum, het blad van werkgeversorganisatie VNO-NCW.

 

 

Auteur
Vice Versa

Datum:
28 oktober 2011
Categorieën: