Context Masterclass: Sociaal ondernemerschap als alternatief voor traditionele ontwikkelingssamenwerking?


Context Masterclass: Sociaal ondernemerschap als alternatief voor traditionele ontwikkelingssamenwerking?

Datum:                Donderdag 24 november 2011
Lecture:              9.30 – 12.00 (koffie en thee vanaf 9.00 uur)
Workshops:       12.00 – 16.00 hours (including lunch)
Locatie:              Winkel van Sinkel, Oudegracht 158, 3511 AZ in Utrecht
Gast sprekers:   o.a. Edwin Willemsen (Fresh Food Technology BV, Tiel), Fons van der     Velden (Context,international cooperation)
Dagvoorzitter: Marleen Hasselerharm (International Child Support)

Kritiek op ontwikkelingssamenwerking is de laatste jaren in Nederland sterk
toegenomen. Bijna de helft van de Nederlandse bevolking vindt dat het budget
voor ontwikkelingssamenwerking verlaagd moet worden en het huidige kabinet
bezuinigd hier ook fors op. Sinds de bezuiniging wordt de nadruk meer gelegd
op economische ontwikkeling in plaats van sociale ontwikkeling, waardoor
zelfredzaamheid, investeringen en economische groei nu centraal staan. Mede
als gevolg hiervan proberen steeds meer ontwikkelingsorganisaties sociaal
politieke veranderingen op een bedrijfsmatige manier te bevorderen.

Lecture & Paneldebat
In de lecture zal de vraag: ‘In hoeverre is sociaal ondernemerschap een
alternatief voor traditionele ontwikkelingssamenwerking?’ centraal staan.
Fons van der Velden (directeur Context, international cooperation) zal een
inleiding verzorgen over sociaal ondernemerschap: wat is sociaal
ondernemerschap en waarom zou je sociaal ondernemen? Vervolgens zal de
praktische kant van sociaal ondernemerschap worden belicht. Edwin Willemsen
is uitgenodigd om een aantal voorbeelden te presenteren van social
businesses in India en Kenia. Vervolgens zal onder leiding van dagvoorzitter
Marleen Hasselerharm (ICS) een paneldebat worden georganiseerd waarin ook
jonge sociaal ondernemers gevraagd worden om mee te denken over de
relevantie, de beleidsmatige aspecten en de operationele issues rondom
sociaal ondernemerschap als alternatief voor traditionele OS.

Werkateliers
Na de lecture en het paneldebat in de ochtend volgt een workshopronde
(werkatelier) in de middag. Bij deze workshops gaan kleine groepen actief
aan de slag met verschillende dimensies van het thema. Er vinden drie
interactieve verdiepingsworkshops plaats waarin gewerkt wordt aan
verschillende cases. Je kunt je inschrijven voor de volgende workshops:

* Workshop 1: Sociaal ondernemerschap

* Workshop 2: Social Return On Investment (SROI)

* Workshop 3: Civic Driven Change

Aanmelden
De lecture en het werkatelier zijn vrij toegankelijk. Wel verzoeken we je om
je van te voren aan te melden. Bij de aanmelding kun je een keuze maken voor
het bijwonen van alleen de lecture of voor het bijwonen van de lecture en
één van de drie workshops die hierboven genoemd zijn. Meer informatie over
de thema’s kun je lezen bij de aanmelding. Je kunt je online aanmelden, door
hier te klikken. Mocht je nog vragen hebben over deze bijeenkomst of het aanmelden, dan kun je contact met ons opnemen via info@contextmasterclass.nl.

Context, international cooperation organiseert deze Context MasterClass in samenwerking met International Child Support (ICS), Stichting Het Groene Woudt (SHGW) en Quid Pro Quo (QPQ).

Auteur
Vice Versa

Datum:
17 oktober 2011
Categorieën: