Ben Knapen over voedselzekerheid: ‘Stil zitten is geen optie’

Het kabinet trekt de komende vier jaar 50 miljoen euro uit voor het programma voor ondersteuning van producentenorganisaties (POP) van Agriterra. Dat heeft staatssecretaris Ben Knapen maandag 10 oktober toegezegd op een symposium, met als thema ‘coöperatieve samenwerking in ontwikkelingslanden’, georganiseerd door de Nationale Coöperatieve Raad voor land en tuinbouw (NCR) en Agriterra. Tijdens het symposium werd gekeken naar de rol die de coöperatieve beweging in Nederland kan spelen in ontwikkelingslanden.

Staatssecretaris Ben Knapen, die tijdens het symposium speechte,  is optimistisch over het thema voedselzekerheid; er is al veel vooruitgang geboekt. Ook al zijn we er nog niet, ‘stil zitten is geen optie’. De situatie is dramatisch stelt Knapen: veel mensen wereldwijd hebben geen of slecht voedsel. Echter, ‘het is niet onoplosbaar en het moet ook worden opgelost’, aldus Knapen.

In 2050 zullen we met 9 miljard mensen op de aarde zijn. Dat betekent dat er 70 procent meer voedsel nodig is tegenover maar 15 procent meer landbouwareaal. Er zal dus effectiever en efficiënter gewerkt moeten worden waarvoor kennis nodig is. ‘We moeten boeren helpen om zichzelf te helpen’. Er ligt dus een wereld open voor Agriterra.

Zoals bekend, zet Knapen in op voedselzekerheid. Want, zo benadrukte hij maandag des te meer, daardoor werken we tegelijkertijd aan armoedebestrijding, economische groei en het behalen van de Millenniumdoelen. Daarnaast kan Nederland een meerwaarde leveren door haar expertise op gebied van voedselzekerheid waarbij Knapen naar Wageningen en onze lange traditie van landbouw coöperaties wijst.

Concreet betekent de inzet op voedselzekerheid dat Nederland de oprichting van publiek-private partnerschappen (PPP’s) met ontwikkelingslanden stimuleert. Zo worden ontwikkelingslanden geassisteerd bij versterking van hun lokale handelscapaciteit om hun producten op de wereldmarkt af te zetten. Verder gaat er aandacht naar het vergroten van een duurzame voedselproductie, Unicef’s voedingsprogramma voor kinderen, het beroepsonderwijs en het efficiënter inrichten van de Europese markt. Knapen moest direct na het symposium weg, het werd niet duidelijk hoe de Europese markt dan precies efficiënter gaat worden ingericht.

Boerenorganisaties

NCR  is een vereniging van coöperatieve ondernemingen en zet in op het vergaren van kennis en het versterken van onderling contact tussen leden (Nederlandse coöperaties). Agriterra ondersteunt landbouworganisaties in ontwikkelingslanden die ondernemerschap bevorderen en de positie van producenten in de keten versterken, zoals coöperaties dat doen.

Agriterra gaat uit van de gedachte dat boeren in ontwikkelingslanden hun ontwikkeling zelf ter hand kunnen nemen door zich te organiseren in landbouworganisaties. Nederlandse bedrijven kunnen hierbij een rol spelen door hun kennis in te zetten. Daarnaast kent Nederland een lange traditie van coöperaties en ook die kennis kan worden ingezet in ontwikkelingslanden.

Afgelopen vijf jaar is met succes campage gevoerd voor het opzetten van boerenorganisaties in ontwikkelingslanden, en er is al veel bereikt. Agriterra vindt dat er niet gediscussieerd moet worden over de hoogte van subsidies of vastgehouden aan de gedachte dat Afrika alleen vooruit gaat dankzij subsidies. De hoeveelheid geld maakt niet uit, het gaat om de manier waarop het besteed wordt.

Prijsuitreiking Business in Development

Tijdens het symposium werd de Business in Development (BiD) prijs uitgereikt door Ben Knapen. Hiervoor waren speciaal drie finalisten overgevlogen uit Uganda en Tanzania.

De winnaar van deze prijs, Kiwanuka Richart Ntambi, een business manager uit Uganda mocht zijn casus toelichten tijdens het symposium. Zijn organisatie Mbadifa Enterprises wil boeren verenigen en hun leefomstandigheden verbeteren. Door middel van capaciteiten bouw, lobby en belangenbehartiging willen zij zorgen voor voedsel- en inkomenszekerheid.

Samenwerkingsovereenkomst

Uiteindelijk draaide het symposium vooral om het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen NCR, Agriterra en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Komende vier jaar zal er 50 miljoen euro beschikbaar zijn voor het programma voor ondersteuning van producentenorganisaties van Agriterra.

Een intensievere samenwerking dus tussen Buitenlandse Zaken, NCR en Agriterra. Cynthia Griffioen (NCR) hoopt dat door deze overeenkomst alle partijen nog meer aandacht gaan besteden aan coöperatieve samenwerking. ‘Met dit symposium hopen we dat meer coöperaties van NCR zullen gaan samenwerken met Agriterra. De 50 miljoen euro die beschikbaar is gesteld door het ministerie kan hierbij zeker helpen.’

Auteur
Nite Schellens

Datum:
11 oktober 2011
Categorieën: