Wilde Ganzendag 2011: geen paniek bij particuliere initiatieven

Particuliere initiatieven trokken afgelopen zaterdag massaal naar de Wilde Ganzendag in het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) in Hilversum. Vice Versa meette de temperatuur in dit deel van de sector.

Tussen de vertegenwoordigers van de initiatieven op de Wilde Ganzendag 2011 is hier en daar nog een plekje vrij tijdens het programma in de grote zaal van het MCO. Met ongeveer driehonderd bezoekers is de dag vol.

Boekestijn

Arend Jan Boekestijn, oud-VVD Kamerlid en bekend criticaster van de ontwikkelingssamenwerking, houdt een lezing voor de volle zaal. Even later interviewt directeur Evelijne Bruning van The Hunger Project hem.

De boodschap van Boekestijn is helder: ‘Geld van overheid naar overheid werkt niet.’  Hij vervolgt: ‘Het moet van burger naar burger. De traditionele geldbronnen drogen op, de overheid heeft geen geld meer. Het geld moet nu worden gehaald bij de burgers.’

De visie van Boekestijn sluit aan bij de gang van zaken van veel particuliere initiatieven. Anneke Luyt is aanwezig namens de Hans van Bokkum Foundation. De stichting financiert onder meer de bouw van scholen. Het geld voor de stichting komt van Wilde Ganzen en van donateurs. En de premie van Wilde Ganzen wordt mogelijk gemaakt door haar donateurs en schenkingen van fondsen.

Nieuwe gezichten

‘Ik zie vandaag veel nieuwe gezichten’, vertelt directeur Josine Westerbeek-Huitink van Wilde Ganzen. ‘We verwachten in de toekomst meer aanvragen voor subsidie van particuliere initiatieven door het stoppen van de NCDO-subsidies en de bezuinigingen op de MFS-2 (medefinancieringsstelsel 2 red.).’

De gevolgen van de economische crisis werken door op de sector. Anneke Luyt: ‘Het is wel moeilijker.’ Maar ze maakt zich geen zorgen. Westerbeek-Huitink verwacht ondanks de economische crisis geen terugloop van het aantal particuliere initiatieven. Sterker nog, ze ziet ook nog een andere trend. ‘We zien dat de omvang van de projecten steeds groter wordt.’

Tot slot vindt er een borrel plaats met een prijsuitreiking. Maar de hele dag wordt al veel gepraat; ervaringen worden uitgewisseld de banden worden weer aangesterkt met Wilde Ganzen. ‘Ik doe hier contacten op en leer veel over particuliere initiatieven’, vertelt Janka de Vries van Stichting Walanta. De stichting wil beroepsonderwijs gaan aanbieden in Timboektoe, Mali.

Innovatief

Arjen Bemmelmans gaat er met de hoofdprijs van 5000 euro vandoor van de Innovatie in Ontwikkelingspitch. Voor de wedstrijd moest hij zijn project Startrash pitchen op de Wilde Ganzendag. De tweede prijs was 2500 euro en de derde prijs 1000 euro.

‘Startrash focust zich op twee problemen, werkgelegenheid en afval’, vertelt Arjen Bemmelmans. Werknemers in ontwikkelingslanden maken producten van afval. Die producten worden in Nederland nog iets verbeterd door Nederlandse designers. ‘De Nederlandse markt stelt hoge eisen’, aldus Bemmelmans. Ook werkt hij met sociale media voor feedback van klanten op producten. De winst gaat terug naar het project.

Startrash.nl is momenteel offline, volgens Bemmelmans doordat er te weinig capaciteit was voor het aantal bezoekers. Met het geld wil hij de capaciteit vergroten.

‘Zorg dat je onafhankelijk blijft van subsidies, want die maken je afhankelijk’, vertelt Bemmelmans als Vice Versa naar zijn filosofie vraagt. ‘En als je inkomsten genereert, blijf dan bij je initiatief, ga niet opeens iets totaal anders doen.’

Auteur
Jeroen Aerts

Datum:
19 september 2011
Categorieën:
Tags: