Wereldvoedseldag in het teken van voedselsoevereiniteit en klimaatrechtvaardigheid

Op zondagmiddag 16 oktober zal er van 13.00 tot 16.30 uur in de pastorie van de Domincuskerk, Spuistraat 12 te Amsterdam, een informatie- en dialoogbijeenkomst rond voedselsoevereiniteit en klimaatrechtvaardigheid worden georganiseerd. Er zullen sprekers aanwezig zijn namens milieu-, ontwikkelings-, jongeren- en vrouwenorganisaties, verder enkele boeren en een vertegenwoordiger namens het Alifuru inheemse volk. De bijeenkomst zal geopend worden door een ceremonie door vertegenwoordigers van verschillende inheemse volkeren.

Deze bijeenkomst wordt mede georganiseerd met het oog op de G20-top in november, en de internationale klimaattop in Zuid-Afrika en de ministeriële conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in Genève, die beiden in december gehouden worden. Ook worden verbanden gelegd met het Gemeenschappelijke LandbouwBeleid van de EU, waarover binnenkort besluiten voor de periode tot 2020 genomen worden.

Op deze dag willen we de structurele onrechtvaardigheid en dreigende ecologische crisis bespreken die mede samenhangen met vrijhandelsverdragen en de keuze voor concurrentie op de wereldmarkt. Ook worden er alternatieven aandragen en mogelijke activiteiten voor de komende tijd besproken. Naast presentaties van de sprekers is er veel ruimte voor dialoog met het publiek.

Deze Wereldvoedseldag is tevens de eerste dag van een vasten-hongerstakingperiode om een aantal eisen aan de politiek op deze terreinen kracht bij te zetten. Dit uit solidariteit met o.a. alle huidige en toekomstige ondervoede mensen en klimaatvluchtelingen, en voor exportlandbouw van hun grond verdreven boeren en inheemse volkeren. Maar ook uit solidariteit met onze kinderen en kleinkinderen, die zullen ons straks zeker vragen: ‘Waarom deden jullie zo weinig/niets toen het nog kon?’

De specifieke eisen aan de politiek op gebied van voedselsoevereiniteit en klimaatrechtvaardigheid, en de achtergronden en inspiratie voor genoemde vastenactie cq. hongerstaking kunt u vinden op: www.guusgeurts.nl/hongerklimaat

Programma

Bezoekers wordt bij binnenkomst gevraagd hun inhoudelijke voorstellen en mogelijke activiteiten op gebied van voedselsoevereiniteit en klimaatrechtvaardigheid kort op te schrijven. Deze zullen worden verzameld en worden besproken in de afsluitende discussie. Ook zullen deze worden vastgelegd in een verslag.

12.45 Persconferentie

13.00 Ceremonie door vertegenwoordigers van verschillende inheemse volkeren

13.15 Welkomstwoord dagvoorzitter Herman Wijffels (onder voorbehoud, Hoogleraar Duurzaamheid en maatschappelijke verandering, Universiteit Utrecht)

13.20 Presentatie Semuel Sahureka (Alifuru inheemse volk) over de rechten van inheemse volkeren in relatie tot westers economisch beleid en exportlandbouw

13.35 Uitleg van de eisen op gebied van voedselsoevereiniteit en klimaatrechtvaardigheid Guus Geurts (betrokken bij XminY Solidariteitsfonds, Platform Aarde Boer Consument en Vóór de Verandering)

13.50 Keimpe van der Heide (ex-akkerbouwer te Oost-Flevoland) over het belang van voedselsoevereiniteit en het Europese landbouwbeleid voor Nederlandse boeren

14.05 Joris Lohman (Youth Food Movement) over hun visie op het Europese Landbouwbeleid en hun campagne op dit gebied

14.20 Nina Holland (Corporate Europe Obervatory, ovb) of Linda Coenen van ASEED over de negatieve effecten van grootschalige teelt van soja en biobrandstoffen in ontwikkelingslanden

14.35 Inhoudelijke dialoog met het publiek en aansluitend pauze

15.00 Anna Keenan (Greenpeace International, ovb) over hun klimaatcampagne en haar hongerstaking van 43 dagen voor en tijdens de klimaattop in Kopenhagen in 2009

15.15 Hugo Beunder (Climate Justice Action Nederland en Wij Stoppen Steenkool) over de urgentie van de huidige klimaatproblematiek en de nadelige effecten van de huidige klimaatvoorstellen, en de Europese acties op dit gebied

15.30 Conny Bergé (Womens International League for Peace and Freedom) over voedselsoevereiniteit en de campagnes van de internationale vrouwenbeweging

15.45 Wilbrord Braakman (biologische tuinder en bloembollenkweker, bestuurslid van het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding en CDA Duurzaamheidsberaad) over zijn visie op ecologische landbouw en zijn ervaringen tijdens het Nyeleni European Foodsovereignty Forum.

16.00 – 16.30 Dialoog met de zaal over mogelijke activiteiten de komende maanden.
Hoe krijgen we meer publieke aandacht voor voedselsoevereiniteit en klimaatrechtvaardigheid, en hoe krijgen we het op de politieke agenda?

Aanmelding en steun

Mensen die deze bijeenkomst willen bijwonen kunnen zich aanmelden via guusgeurts@yahoo.com. Er zijn vijftig plaatsen beschikbaar in de pastorie, een vrijwillige bijdrage is welkom om de zaalhuur te bekostigen.

Verder is elke steun voor deze actie welkom. Zo zou u dit bericht kunnen verspreiden aan familie, vrienden en bekenden. Ook zou op deze dag (of langer) uit solidariteit mee kunnen vasten. Deze oproep zal ook internationaal verspreid worden. Wilt u meevasten dan kunt u zich ook aanmelden bij genoemde emailadres.

Meer informatie:

Guus Geurts
guusgeurts[@]yahoo.com,
020 – 6387578
06 – 43979849

Auteur
Vice Versa

Datum:
28 september 2011
Categorieën: