De Knaak van Knapen: de discussie is geopend

Vandaag is de Miljoenennota gepresenteerd. Voor Den Haag het startschot van nog grotere bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking, voor Vice Versa het moment om zich volledig in de Haagse politiek onder te dompelen. Onze verslaggevers struinen het Binnenhof af en nemen de temperatuur op van het debat in de Tweede Kamer. Ze vertellen het verhaal achter de keuzes van de staatssecretaris – zodat u weet wat er werkelijk speelt.

Vanaf vandaag zal deze website een stroom aan nieuwsverhalen, reacties, analyses, opiniestukken en interviews bieden naar aanleiding van de grootste bezuinigingsoperatie in de Nederlandse OS-geschiedenis. Deze artikelen zullen inzicht verschaffen in de diverse processen op het Binnenhof. Welke gevolgen hebben de 900 miljoen euro aan bezuinigingen? Welke keuzes zijn gemaakt en wat is daar de onderbouwing van? De Knaak van Knapen zal dit interessante najaar op de voet volgen.

Tot aan de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken, eind november, zullen verschillende themaweken de revue passeren, zoals een week over de come-back van gebonden hulp in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid, en themaweken over het bilaterale beleid en de toekomstige rol van ngo’s.

In de rubriek ‘Prof over het Binnenhof’ komt iedere week iemand uit de wetenschappelijke hoek met een opiniestuk over de bezuinigingen. Er zal bovendien een ‘Smoelenboek van Knapen’ worden samengesteld, waarin de naaste medewerkers van de staatssecretaris worden geportretteerd en we zien wat hun invloed en rol is in binnen de entourage van Knapen.

Met deze week de eerste smoel in het Smoelenboek, namelijk die van Femmy Bakker-de Jong. Zij is de politiek assistent van Ben Knapen en was voorheen de persoonlijke medewerker van Kathleen Ferrier. Volgens insiders is Femmy de onmisbare schakel van de staatssecretaris richting de CDA-fractie en masseert ze menig plooi weer recht.

Het ontwikkelingsveld zal worden omgewoeld… doe mee!

De website zal vanaf vandaag grotendeels in het teken staan van een online debat over de bezuinigingen op het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Dit inhoudelijk debat met ‘insiders’ en ‘buitenstaanders’is een initiatief van Cordaid en Vice Versa. Ook u kan meedoen door bijvoorbeeld te reageren op de artikelen op de site of een opinieartikel naar de redactie te sturen. Tevens kan u door Vice Versa geïnterviewd worden, mocht u een interessante bijdrage hebben. We hopen van harte dat u actief mee wil doen aan dit onlineproject.

Auteur
Vice Versa

Datum:
20 september 2011
Categorieën: