Algemene Politieke Beschouwingen: 0,7 % van het BNP voor OS blijft

Het kabinet houdt deze regeerperiode vast aan de internationaal afgesproken 0,7 procent van het BNP voor ontwikkelingssamenwerking. Een motie daarover van de ChristenUnie en GroenLinks werd gisteren door een meerderheid van de Kamer aangenomen, te weten de oppositiepartijen en regeringspartij het CDA. Maar er gebeurde meer tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Vice Versa maakte een kort overzicht van de belangrijkste momenten.

De verschillen tussen de VVD en de oppositiepartijen werden pijnlijk duidelijk toen fractieleider Stef Blok aan het woord was. Hij zei dat er opgehouden moest worden met ‘zinloze dingen als ontwikkelingshulp’.

Tweede Kamerlid Slob van de Christen Unie viel over deze opmerking en kaartte dit aan tijdens de beschouwingen. Blok antwoordde hierop dat hij OS niet helemaal zinloos vindt, maar voegt daar desalniettemin aan toe: ‘De geschiedenis van ontwikkelingssamenwerking is dramatisch.’ Blok stelde dat meer dan zestig jaar geleden Nederland begonnen is met ontwikkelingshulp en ook vooraan loopt wat betreft de uitgaven. ‘Gelukkig is er wereldwijd veel vooruitgang geboekt’, benadrukte de fractieleider, waarmee hij doelde op het voorkomen van bittere armoede in China en India. ‘Maar dat zijn niet landen waar Nederland zit met de hulpprojecten. De manier van ontwikkelingssamenwerking is niet goed en de bedragen zijn te hoog’, aldus Blok. Hij gaf overigens aan noodhulp wel een goede zaak te vinden.

D66 teleurgesteld in PvdA

Ook tijdens de spreektijd van D-66 leider Pechtold kwam ontwikkelingssamenwerking aan bod. Pechtold vond het teleurstellend dat de PvdA met de 900 miljoen euro bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking meeging. Dagblad Trouw berichtte hierover het volgende: ‘In een zogeheten tegenbegroting is D66 er volgens Pechtold in geslaagd “met dezelfde keuzes” bijna de helft daarvan terug te draaien. PvdA-leider Job Cohen ging daar niet op in. “Dit is de keuze die wij hebben gemaakt. Dat gaat ons ook aan het hart. Maar in het licht van de mogelijkheden die wij zagen, hebben we gemeend het zo te moeten doen”, stelde hij.’

Tegenbegrotingen

Diverse partijen hebben een tegenbegroting voor de Miljoenennota gemaakt, waaronder de PvdA, D66, de SP en GroenLinks. Deze laatste partij wil alle bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking terugdraaien en de daarmee gemoeide uitgaven opvangen door kinderbijslag inkomensafhankelijk te maken. De PvdA besteedt vrijwel geen aandacht aan ontwikkelingssamenwerking, en richt zich buiten Nederland vooral op de Arabische regio.

‘Staatssecretaris van Sinterklaaszaken’

Woensdag noemde PVV fractieleider Geert Wilders staatssecretaris Ben Knapen van Ontwikkelingssamenwerking de staatssecretaris van Sinterklaaszaken. De PVV wil ontwikkelingssamenwerking beperken tot  noodhulp en het budget verder verlagen als de economische crisis erger wordt waardoor het kabinet meer moet bezuinigen. Door de aangenomen motie kan dit voorstel echter nog moeilijk worden.

Auteur
Mieke Olde Engberink

Datum:
23 september 2011
Categorieën: