Trouw: Vraag eens op een andere manier om hulp voor Afrika

Uit: Trouw,

Giro 555 is weer geopend. Er is een gelijknamige website met foto’s van zielige mensen waar geld voor wordt ingezameld. Nu is het Afrika, maar eigenlijk zit er niet veel verschil tussen de foto’s uit Haïti, Sri Lanka of Indonesië. Bekende Nederlanders en Nederlandse vertegenwoordigers van grote ontwikkelingsorganisaties vertellen op televisie en internet hoe erg het allemaal is. De formule gaat al jaren mee. Maar is hij niet versleten?

Bij de Nederlandse burger heeft het beeld postgevat van ontwikkelingshulp als zinloze hulp vol plakkerige strijkstokken. En vanuit de maatschappij klinkt steeds luider de roep om resultaten van decennialange ontwikkelingshulp. Echter, als er al resultaten van ontwikkelingshulp aan de burger worden gecommuniceerd, gaan die vaak alleen over de grote noodhulpacties en zijn ze bovendien vaak negatief of zo onopvallend dat ze alleen mensen bereiken die al bij ontwikkelingssamenwerking betrokken zijn.

Zo hebben hulporganisaties het beeld gecreëerd dat hun werk vooral bestaat uit huizenbouw en eten sturen naar mensen die tijdelijk flink in de penarie zitten, terwijl het onzeker is of die mensen erdoor weer uit de ellende komen. Dat is jammer, want in feite is noodhulp maar een klein stukje van wat ontwikkelingssamenwerking is: samenwerking met lokale maatschappelijke organisaties om rampen als deze voorkomen.

Niet dat positieve voorbeelden van structurele ontwikkeling niet voor handen zijn, maar ze verkopen niet, zo redeneren ontwikkelingsorganisaties. Een cruciale denkfout. Het gaat namelijk niet alleen om fondsenwerving op korte termijn, maar om het creëren van nieuwe beeldvorming rond ontwikkelingssamenwerking. Alleen door het beïnvloeden van de huidige negatieve publieke opinie, zullen meer mensen bereid zijn te geven aan bestrijding van een ramp, omdat ze erop vertrouwen dat ontwikkelingsorganisaties geen water naar de zee dragen. Bovendien helpt het om meer mensen geld te laten geven in tijden waarop er geen urgente rampen zijn en aan structurele veranderingen gewerkt kan worden.

Volg bijvoorbeeld een gezin dat nu hulp krijgt in de Hoorn van Afrika een paar jaar. Laat zien hoe zij verder gaan na de hongersnood, hoe zij hun leven weer opbouwen, wat zij doen om zich voor te bereiden op een nieuwe hongersnood – en waarom dat niet altijd genoeg is en hulp van buitenaf soms toch nodig. Bericht hierover actief in de media, met de juiste tussenpozen, zodat het publiek de interesse niet verliest. Zo maak je het verschil dat een gift op microniveau kan maken tastbaarder.

Laat ook zien dat het streven naar een beter leven uit de Afrikanen zelf komt. Veel Nederlandse ontwikkelingsorganisaties werken al jaren samen met lokale partnerorganisaties in de Hoorn van Afrika aan structurele ontwikkeling. Vertegenwoordigers van die lokale organisaties zouden de Nederlandse burger moeten kunnen uitleggen dat het geld niet bij corrupte regimes of terroristen terechtkomt, maar bij hen. Zo krijgt behalve de hongerende ook de helpende Afrikaan een gezicht. Dat maakt de potentie die in de Hoorn van Afrika aanwezig is tastbaar en overtuigt mensen waarom het nodig én de moeite waard is, hierin te investeren.

Auteur
Vice Versa

Datum:
01 augustus 2011
Categorieën: