Debat Open over Ontwikkelingssamenwerking

Waar: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179 1019 HC Amsterdam

Wanneer: 13 september 2011,  20.00 uur (vanaf 19.30 uur inloop)

Meer informatie: www.partos.nl

Aanmelden: hc@partos.nl

Op dinsdagavond 13 september 2011, van 20.00 tot 22.00 uur, organiseren Partos en NCDO  het debat ‘Open over Ontwikkelingssamenwerking’ naar aanleiding van de online publicatie van de ResultatenRapportage 2009-2010. De bijeenkomst vindt plaats in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam.

Eerder deze dag presenteert staatssecretaris Knapen van Ontwikkelingssamenwerking de ResultatenRapportage van 13.00 uur tot 14.00 uur in Café Dudok in Den Haag. Deze bijeenkomst is op uitnodiging.

ResultatenRapportage

De rapportage laat zien wat met Nederlands overheidsgeld de afgelopen periode is bereikt op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, welke resultaten zijn behaald, wat minder goed ging en welke lessen daaruit zijn getrokken. De ResultatenRapportage is totstandgekomen dankzij een samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven.

Debat

NCDO (centrum voor mondiaal burgerschap en internationale samenwerking) en Partos organiseren dit debat om een open en eerlijk beeld van ontwikkelingssamenwerking te schetsen.

Onder leiding van Marcia Luyten gaan verschillende sprekers, onder wie Rob Swartbol (plaatsvervangend directeur-generaal van Internationale Samenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken), Alexander Kohnstamm (directeur Partos), Herman van Gunsteren (emeritus hoogleraar Politieke Theorieën)  in debat over de zin en onzin van ontwikkelingssamenwerking en de nut en noodzaak van transparantie.

Tijdens de avond presenteert Frans van den Boom, directeur NCDO, de resultaten van de IS-Barometer 2011, het jaarlijkse opinieonderzoek naar de houding van Nederlandse burgers ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking. Hij plaatst dit in het licht van het vertrouwen van de burger in het ontwikkelingsbeleid en haar spelers.

Heeft de burger nog wel vertrouwen in het ontwikkelingsbeleid? In de overheid, in maatschappelijke organisaties? Kom ook naar het debat en praat mee! Vrienden, collega’s, familieleden zijn ook welkom.

Social Media

Naast het debat organiseren Partos en NCDO ook een Social Media strategie onder dezelfde noemer: Open over Ontwikkelingssamenwerking.

Kern hiervan is een Facebookpagina: www.facebook.com/openoverontwikkelingssamenwerking die is opgezet om actief te informeren over de resultaten op ontwikkeling en het stimuleren van de discussie daarover. Tot en met 13 september vormt dit dé plek voor alle informatie afkomstig van de ResultatenRapportage en de activiteiten daaromheen.

Op deze manier hopen Partos en NCDO een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke debat rondom ontwikkelingssamenwerking door het van de juiste feiten en informatie te voorzien. Alle leden van Partos zijn opgeroepen om voorbeelden van hun werk op deze facebookpagina naar voren te brengen (met name de voorbeelden die ook in de ResultatenRapportage genoemd worden).

Daarnaast is er ook een  twitteraccount (@openoveros) in het leven geroepen met eenzelfde functie. Ook na 13 september blijft de Facebookpagina bestaan en is het een plek waar een eerlijke voorstelling van zaken rondom ontwikkelingssamenwerking wordt gegeven, gebaseerd op feiten.

Auteur
Vice Versa

Datum:
31 augustus 2011
Categorieën: