Afrika tussen ellende en kansen

Afrika tussen ellende en kansen
Oude stereotypen en nieuwe realiteiten
Seminar voor Nederlandse journalisten die geïnteresseerd zijn in Afrika

Op dinsdag 6 september, 14.00-16.30, organiseert het Afrika-Studiecentrum een Afrika-seminar voor journalisten waarbij een aantal wetenschappers van het ASC zullen spreken. U bent hierbij van harte uitgenodigd. Locatie: Afrika-Studiecentrum, Pieter de la Court gebouw, Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden, Wassenaarseweg 52, Leiden. Aanmelden: Marieke van Winden, winden@ascleiden.nl.

Afrika komt vaak in het nieuws als er sprake is van oorlog en hongersnood, verkiezingsfraude en etnische of religieuze conflicten. Maar Afrika is niet alleen een slechtnieuwsverhaal. Veel landen vertonen al jaren gezonde groeicijfers. Afrika oriënteert zich niet meer alleen op Europa en Amerika, maar in toenemende mate ook op de opkomende economieën in Azië. Naast wijdverbreide armoede is er sprake van een groeiende middenklasse. De steden barsten van jeugdige energie.

Nu staan de kranten staan vol over droogte en hongersnood in de Hoorn van Afrika, maar weinig aandacht wordt gegeven aan de (historische) achtergronden. De wetenschappers van het Afrika-Studiecentrum willen vanuit hun expertise u als journalist graag meer vertellen over achterliggende oorzaken. En daarbij ook de kansen van Afrika benadrukken. Afrika heeft in de afgelopen eeuw de snelste bevolkingsgroei gekend in de geschiedenis van onze planeet. In geen enkel continent wordt de bevolkingsopbouw zo door jongeren gedomineerd. Zij vormen een belofte voor de toekomst, een indrukwekkend arbeidspotentieel. Dankzij de mobiele telefonie raken Afrikaanse markten geïntegreerd en kan men bijvoorbeeld in Zuid-Afrika en Nigeria mobiel bankieren. Het buitenland investeert meer dan ooit in het continent. Hedgefondsen kopen land in Afrika. Bovendien bezit Afrika 80 procent van alle braakliggende landbouwgrond in de wereld, en daar heeft het buitenland ook een begerig oog op laten vallen. Toch is er geen reden om aan te nemen dat Afrika op weg is naar politieke stabiliteit en ook zullen de ‘mislukte staten’ niet verdwijnen.

Ton Dietz sprak begin dit jaar in zijn oratie “Silverlining Africa” over ellende maar ook kansen in het Nieuwe Afrika. Van Stephen Ellis verscheen onlangs “Het regenseizoen” waarin hij laat zien hoe een miljard Afrikanen hun continent en daarmee de wereld veranderen. Jan Abbink heeft veel expertise op het gebied van levensomstandigheden in de Hoorn van Afrika. Mirjam de Bruijn schreef over de communicatierevolutie in Afrika, het continent waar je op elke straathoek een mobieltje kan kopen. Ook maakte ze diverse documentaires over Afrika.

De bibliotheek van het Afrika-Studiecentrum komt in september met een webdossier over voedsel(on)zekerheid en honger in Afrika, een van de speerpunten van het buitenlands beleid van het huidige kabinet.

Direct na het seminar is gelegenheid voor een persoonlijk onderhoud met een van de sprekers om meer specifiek op een bijzonder onderwerp in te gaan. Het seminar wordt afgesloten met een borrel.

Bent u verhinderd? Dan kunt u een aparte afspraak maken via Marieke van Winden, ook over specifiekere Afrikaanse onderwerpen.

Links:
webdossiers ASC
documentaire Mirjam de Bruijn over mobiele telefonie in Kameroen
interview Volkskrant (Janny Groen) met Ton Dietz, directeur ASC, 3 aug. 2011

Auteur
Vice Versa

Datum:
26 augustus 2011
Categorieën: