Strategy Assessment Sessie Implementatie VN Resolutie 1325 – Casus Kunduz

E-Quality wil graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van inzichten en instrumenten, die vrouwenorganisaties en beleidsmakers kunnen helpen om VN Resolutie 1325 aan de basis te implementeren. Om concrete resultaten te bereiken en herkenbare lessen te trekken, willen we ons focussen op de casus Kunduz, een prioriteit voor de Nederlandse Ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie. De Emancipatienota die op 8 april jl. door de Raad van Ministers is aangenomen, benadrukt het belang dat de Nederlandse regering toekent aan de empowerment van vrouwen in vredesprocessen en kondigt aan dat er gewerkt wordt aan een nieuw nationaal actieplan 1325.

Strategy Assessment Sessie
E-Quality wil op 30 juni vrouwenorganisaties in staat stellen om hun toekomstige rol in Kunduz op strategische wijze voor te bereiden, en op gerichte wijze de geleerde lessen uit het verleden toe te passen. E-Quality werkt hiervoor samen met Pax Ludens, een organisatie gespecialiseerd in het aanbieden van trainingen en simulaties op het gebied van Internationale Relaties en Conflictresolutie.
Tijd, locatie en kosten
Van 13.00-17.00 uur, met borrel.
Locatie in Den Haag (goed bereikbaar met OV)
Kosten: € 50,00 (incl. administratiekosten en documentatie; 10% studentenkorting).
Vrijwilligers kunnen zich kosteloos aanmelden.
Flyer
Voor wie?
De activiteit is bedoeld voor professionals, vrijwilligers en studenten die werkzaam zijn op het gebied van Resolutie 1325 en/ of op andere wijze betrokken zijn bij het onderwerp vrouwen en vrede. Deelnemers dienen tijd te kunnen vrijmaken voor de online voorbereiding op de Strategy Assessment Sessie die door de organisatoren wordt aangeboden (neemt ongeveer 3 uur per week in beslag, gedurende 6 weken voorafgaand aan de Strategy Assessment Sessie).

Online briefing
Deelnemers worden voorafgaand aan de “Strategy Assessment Sessie” via een online besloten platform voorbereid op de activiteit. Dit gebeurt aan de hand van documentatie, interviews met experts en persoonlijke opdrachten.

Position Paper
De resultaten van deze bijeenkomst worden gepubliceerd door E-Quality, in de vorm van een ‘Position Paper’, en wordt aangeboden ter voorbereiding van het nieuw nationaal actieplan 1325.

Aanmelden
U kunt u voor deze bijeenkomst aanmelden via het aanmeldingsformulier of via tel. (070) 3659 777. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding met een factuur.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bernice Calmes, beleidsadviseur bij E-Quality: b.calmes@e-quality.nl of via tel             (070) 3659 777      .
Resolutie 1325
VN Resolutie 1325 adresseert de rol van vrouwen in de preventie van gewapend geweld, het oplossen van conflicten en bij de wederopbouw. De afgelopen tien jaar zijn er al veel conferenties, seminars en expert meetings geweest over mogelijke manieren om Resolutie 1325 te implementeren. Helaas zijn de resultaten niet zichtbaar genoeg geweest voor vrouwen en meisjes in conflictgebieden. De massale verkrachting van vrouwen en meisjes in Congo, en het negeren van de positie van vrouwen in Afghanistan in ruil voor ‘strategische’ allianties met belangrijke krijgsheren, zijn hiervan een paar voorbeelden. UNIFEM onderzoek bevestigt de situatie: nauwelijks 7% van de vrouwen zijn betrokken bij vredesprocessen, terwijl vrouwen en meisjes slachtoffers en trofeeën van oorlog blijven.
Auteur
Vice Versa

Datum:
20 juni 2011
Categorieën: