Eigenbelang of internationale solidariteit? Over handelsverdragen van de Europese Unie

Eigenbelang of internationale solidariteit?
Over handelsverdragen van de Europese Unie

Om de handel met landen buiten Europa te vergemakkelijken sluit de Europese Unie bilaterale vrijhandelsverdragen af. Namens de EU onderhandelt de Europese Commissie op dit moment met India en Colombia over zo’n verdrag, maar rondom deze verdragen zijn veel problemen.
Problemen betreffende onder andere de toegang tot generieke medicijnen en de slechte bescherming van mensenrechten.

PVDA-EUROPARLEMENTARIER THIJS BERMAN gaat met experts in gesprek over oplossingen voor deze problemen.

India: generieke medicijnen broodnodig
De Europese Commissie laat erg weinig los over de onderhandelingen voor het vrijhandelsverdrag met India.  ARTSEN ZONDER GRENZEN maakt zich zorgen over de afspraken die tijdens deze onderhandelingen gemaakt worden. Zo worden in India nu goedkope generieke medicijnen geproduceerd en verkocht aan bijvoorbeeld ontwikkelingslanden. Als de Commissie erop aandringt dat India dezelfde regels betreffende data-exclusiviteit en het Trips-verdrag als Europa invoert, dan legt dit de productie van goedkope generieke medicijnen in India stil. Deze regels zorgen ervoor dat de eigendomsrechten van medicijnen beschermd worden en er niet gemakkelijk goedkopere varianten van gemaakt kunnen worden.

Colombia: moorden op vakbondslieden
Een groot probleem bij het verdrag tussen de EU en Colombia is de mensenrechtensituatie van de Colombiaanse vakbondsleden. In Colombia worden meer vakbondsleden dan waar ook ter wereld vermoord. Ondanks claims van de Colombiaanse overheid dat er veel vooruitgang is geboekt, zijn aanslagen op vakbondsleden, buitengerechtelijke
executies, marteling en verdwijningen nog aan de orde van de dag.

Thijs Berman gaat in gesprek over bovenstaande onderwerpen met experts van de organisaties ARTSEN ZONDER GRENZEN, FNV MONDIAAL en VNO-NCW.

Locatie: Theater Concordia, Hoge Zand 42, Den Haag
Datum en tijdstip: donderdag 23 juni, 19:30

Voor wie
Lokale PvdA’ers, experts op het gebied van handel en internationale betrekkingen, journalisten, overige geïnteresseerden.

Aanmelden
Interesse? Meldt u direct aan door een e-mail te sturen naar T. Leeuwerke.

Auteur
Vice Versa

Datum:
17 juni 2011
Categorieën: