Arjan El Fassed Fair Politician of the Year

Ieder jaar reikt de Evert Vermeer Stichting de Fair Politician of the Year Award uit aan het Kamerlid dat zich het meest intensief inzette voor een eerlijk beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden. Vanmiddag werd in de Tweede Kamer de prijs uitgereikt aan GroenLinks Tweede Kamerlid Arjen El Fassad, een jaar na zijn aantreden als Tweede Kamerlid.

De winnaar werd gekozen op basis van zijn of haar inspanningen voor het ontwikkelingsbeleid. De score was een optelling van punten voor Kamervragen, interrupties in AO’s (Algemeen Overleg), moties en initiatiefwetten die leiden tot een rechtvaardiger beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden. Een lange tijd lag Joel Voordewind aan kop maar uiteindelijk behaalde GroenLinks de meeste punten met Kamerlid Arjan El Fassed. Andere Kamerleden die meedongen naar de prijs waren PvdA Kamerlid Sjoera Dikkers en SP Kamerlid Jasper van Dijk. Grote achterblijvers bleken de VVD, SGP en de PVV.

Nederlands wapenbeleid

Fassed kreeg een hoge score voor zijn inzet voor het Nederlandse wapenexportbeleid.  Nederland bleek wapens te leveren aan de Arabische regimes die opstandelingen van de Arabische Lente neersloegen. Mede dankzij Fassed besloot de regering voortaan wapenexportvergunningen ook te toetsen aan de interne mensenrechtensituatie in het ontvangende land.

Fassed reageerde enthousiast: “Deze prijs is een ontzettende aanmoediging om door te pakken op coherentie”. Fassed, die een jaar geleden als Kamerlid begonnen is voor GroenLinks ziet de prijs als mooie bekroning op het afgelopen jaar: “Het laat zien dat er veel mogelijk is binnen één jaar”. Zijn voorganger Kees Vendrik mocht ook meerdere malen de prijs in ontvangst nemen. Volgens Fassed past de prijs goed bij GroenLinks: “Wij streven naar een goede afstemming tussen de Kamerleden zodat we meer successen kunnen behalen op actuele onderwerpen, op zoek naar win-win situaties. Ik hoop hierbinnen een motor te zijn”.