Milieudefensie: ‘Duurzaamheidsmanager Shell’ biedt excuses aan voor wereldwijde milieuschade

Den Haag, 17 mei, 2011 – Milieudefensie heeft vandaag tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Shell een erratum op het jaarverslag 2010 aangeboden. Een door Milieudefensie ingehuurde acteur, die zich voordeed als ‘duurzaamheidsmanager’ van Shell, stelde dat de multinational spijt heeft van de grootschalige milieuschade die het bedrijf wereldwijd aanricht.

Aan het erratum ligt een uitgebreide achtergrondstudie van Milieudefensie ten grondslag waarin twaalf gevallen van ernstige milieuschade en sociale misstanden aan de kaak worden gesteld. De gevallen zijn verspreid over vijf continenten. Het rapport is opgemaakt in de huisstijl van Shell en op het eerste gezicht nauwelijks te onderscheiden van het officiële Shelljaarverslag.

‘Helaas zijn er nogal wat onjuistheden geslopen in de verslaglegging over duurzaamheid en sociaal verantwoord ondernemen,” stelde de ‘duurzaamheidsmanager’, terwijl vrijwilligers van Milieudefensie het ‘erratum’ uitdeelden aan aandeelhouders.

Het rapport gaat in op de betrokkenheid van Shell bij milieuschandalen over de gehele wereld, waaronder het affakkelen van gas, het bedreigen van zeldzame diersoorten en het niet opruimen van olielekkages. ‘Shell’ erkent in het rapport haar fouten en belooft beterschap. Het erratum is bedoeld om de aandeelhouders en directie van Shell wakker te schudden.

Geert Ritsema van Milieudefensie: “Shell moet de belofte die wij voor ze geschreven hebben in het erratum overnemen en waar maken. Shell weet heel goed wat voor schade ze aanricht aan mens en milieu. Het bedrijf moet nu maatregelen nemen om hun fouten goed te maken en te voorkomen dat deze misstanden in de toekomst weer plaatvinden.”

Tijdens de aandeelhoudersvergadering sprak een door Shell gedupeerde Nigeriaanse boer, Eric Dooh, die stelde: ‘Olielekkages van pijpleidingen van Shell hebben het water en de landbouwgrond in ons dorp ernstig vervuild. We willen dat Shell de vervuiling opruimt zodat we weer kunnen vissen en boeren.” Ook Lionel Lepine van de Athabasca Chipewyan First Nation in Canada nam het woord. “Het winnen van olie uit Canadeze teerzanden door Shell vervuilt de flora en fauna waar ons volk voor haar voortbestaan van afhankelijk is”. aldus Lepine. ‘We zijn vandaag bij de aandeelhoudersvergadering om ze een halt toe te roepen.’

Milieudefensie en haar internationale netwerk (Friends of the Earth International) eisen dat Shell alle vervuiling opruimt en slachtoffers compenseert. Daarnaast moet nieuwe vervuiling worden voorkomen, bijvoorbeeld door pijpleidingen beter te onderhouden. Ook mogen mensenrechten niet langer worden geschonden en moeten operaties die een gevaar vormen voor de gezondheid van de lokale bevolking worden gestopt. “Shell moet wereldwijd het roer omgooien en definitief breken met het huidige patroon van systematische milieuvervuiling en schending van mensenrechten” aldus Ritsema.

Auteur
Vice Versa

Datum:
17 mei 2011
Categorieën: