IKV Pax Christi: Conflictbeleid draait om Nederlandse veiligheid

IKV Pax Christi maakt zich zorgen over de grote nadruk op het eigen belang in de focusbrief van staatssecretaris Knapen. Het fragiele staten beleid draait vooral om de veiligheid hier en niet om de veiligheid daar. Een reactie van de vredesorganisatie.

 

In een notitie, (zie: gericht aan de Tweede Kamer, roept de vredesorganisatie parlementariërs op om bij de staatssecretaris te pleiten voor het centraal stellen van de belangen van kwetsbare burgers  in conflictgebieden, fragiele staten en landen die gebukt gaan onder repressie.  In de notitie verwelkomt IKV Pax Christi het voornemen om human security, de veiligheid van mensen in fragiele staten, tot doel van beleid te maken. In de uitwerking echter, blijkt toch vooral de veiligheid van staten in het Westen centraal te staan.

IKV Pax Christi gaat in de notitie niet in op de discussie over de ingekrompen landenlijst waarmee Nederland een bilaterale relatie onderhoudt. Wel suggereert de vredesorganisatie dat de beperking van het aantal landen ook consequenties zal hebben voor de landen waar Nederland wel actief blijft. Vooral in fragiele staten is er vaak sprake van externe, grensoverschrijdende factoren (wapenhandel, plundering van grondstoffen, rebellengroeperingen, vluchtelingenstromen, etc.) die conflicten in stand houden. Daarom roept IKV Pax Christi het kabinet op om de zogenaamde ‘niet gedelegeerde’ fondsen grotendeels te concentreren op de regio’s waarin zich de Nederlandse partnerlanden bevinden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het stabiliteitsfonds en het mensenrechtenfonds.

De volgende drie regio’s zouden in aanmerking kunnen komen voor zo’n regionale benadering:

1.      Het Grote Merengebied

2.      De Hoorn van Afrika

3.      De regio Afghanistan/Pakistan (AFPAK).

Deze  aanpak zou overigens aansluiten bij de regionale benadering die het kabinet al van plan is in te voeren in Centraal-Amerika en de regio Midden Oosten en Noord-Afrika.

Daarnaast zou de staatssecretaris deze zogenaamde ‘niet gedelegeerde’ financiële middelen moeten inzetten in post-conflictlanden waarmee Nederland de bilaterale samenwerking (vanuit ambassades) afbouwt, zoals Kosovo, Guatemala en de Democratische Republiek Congo. Deze landen lopen nog altijd een verhoogd risico om terug te vallen in geweld.

De Tweede Kamer debatteert op 16 juni over de Focusbrief.

Auteur
Vice Versa

Datum:
16 mei 2011