Stemming moties Eerste Kamerdebat gunstig voor MFS

Dinsdag 12 april is er gestemd over de moties die tijdens het Eerste Kamerdebat over de ‘effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking’ werden ingediend. Zes van de acht moties werden aanvaard, één werd er verworpen en één ingetrokken. Opvallend is de motie van Kuiper (CU): de Eerste Kamer stemt voor het ongedaan maken van de vijftig miljoen euro extra jaarlijkse korting op MFS.

De motie-Kuiper betekent opnieuw hoop voor de medefinancieringsorganisaties. Alleen de VVD stemde tegen deze motie. De medefinancieringsorganisaties moeten van Knapen ieder jaar vijftig miljoen euro extra bezuinigen tot en met 2015. Het initiatief van Kuiper met instemming van de Eerste Kamer kan Knapen moeilijk zomaar naast zich neerleggen. Wel is het natuurlijk de vraag waar die jaarlijkse vijftig miljoen vandaan gehaald moet worden.

Senator Willems (CDA) trok zijn motie over het samenvoegen en inrichten van resultaatmetingen van het ontwikkelingsbeleid in. Volgens Willems heeft staatssecretaris Knapen inmiddels laten weten de motie proberen uit te voeren, dus stemming hierover is overbodig. De motie-Eigeman over het ongedaan maken van de voorgenomen verlaging van het Nederlandse budget voor ontwikkelingssamenwerking is verworpen. VVD, CDA, SGP en OSF stemden tegen deze motie. Willems verklaarde wel de geest van de motie te steunen, maar het financieel gezien geen dekkende motie te vinden.

Alle andere moties werden met algemene stemmen aangenomen. Dit betekent dat onderwijs en gezondheidszorg meer zullen worden betrokken bij de andere speerpunten van de staatssecretaris, dat een herziening van het Europese ontwikkelingsbeleid en een samenhangende aanpak in West-Afrika ondersteund worden. Als het aan de Eerste Kamer ligt is Knapen ook terughoudend met het bezuinigen op studiebeurzen en capaciteitsontwikkeling in ontwikkelingslanden en wordt lokale expertise ook bij ontwikkelingssamenwerking betrokken. Dit laatste heeft wellicht nog positieve gevolgen voor het LOGO South programma van de VNG-International.

Lees ook de volledige teksten van de moties op de website van de Eerste Kamer.

Auteur
Mieke Olde Engberink

Datum:
12 april 2011
Categorieën:
Tags: