Minister Rosenthal heeft geen poot om op te staan

De bedreiging van minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal aan het adres van de ontwikkelingsorganisaties dat zij bij activiteiten die ‘indruisen tegen het Nederlandse regeringsbeleid’ moeten vrezen voor hun subsidie, is nergens op gebaseerd.  Dat stellen Nico Schrijver (hoogleraar Volkenrecht in Leiden) en Paul Hoebink (bijzonder hoogleraar Ontwikkelingsstudies in Nijmegen) in het nieuwe nummer van Vice Versa, dat vandaag verschijnt. Volgens Hoebink overtreedt de minister zelfs de wet.


Eind 2010 werd de ontwikkelingsorganisatie ICCO op het matje geroepen bij minister Rosenthal om uitleg te geven over de steun van de organisatie aan de Palestijnse website Electronic Intifada. De oproep tot boycot van Israel is volgens Rosenthal het heikele punt. Dat druist in tegen het Nederlandse buitenland beleid. Met het steunen van de website riskeert ICCO stopzetting van overheidssubsidie.

‘Hij bemoeit zich allereerst met zaken die niet onder zijn verantwoordelijkheid vallen, maar onder die van zijn staatssecretaris Ben Knapen’, stelt Hoebink. Daarnaast wijst de hoogleraar erop dat de minister ICCO aanspreekt op een programma dat niet onder overheidssubsidie valt, maar uit eigen middelen van de organisatie word betaald.

Nico Schrijver (hoogleraar volkenrecht Universiteit Leiden) denkt ook dat Rosenthal een rechtszaak tegen ICCO niet zou winnen: ‘Het enige dat een organisatie als ICCO dus zogenaamd “fout’’ doet, is een andere opvatting hebben dan het regerende kabinet. Dreiging met korting op subsidie vind ik dan een zeer bedenkelijke muilkorving.’

Publiciteitscommissie voor ontwikkelingsorganisaties

In de nieuwe Vice Versa staat eveneens een dubbelinterview met Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling en reputatiestrateeg Bart Maussen over het verslechterende imago van de ontwikkelingssector. Maussen geeft met zijn communicatie en PR-bureau advies aan bedrijven, organisaties en personen over reputatie, imago en positionering. Hij pleit voor een publiciteitscommissie voor de ontwikkelingssector. Maussen: ‘Als je bijvoorbeeld een keer in de twee maanden overlegt over onderwerpen die te maken hebben met de beeldvorming, denk ik dat je veel problemen zou kunnen ondervangen.’ Ceelen juicht het idee toe en roept ontwikkelingsorganisaties op om ‘realistisch’ te communiceren.

Koch stapt op
Ander opvallend nieuws in de nieuwe Vice Versa is dat Dirk-Jan Koch het ministerie van Buitenlandse Zaken verlaat. De jonge ambtenaar maakte furore met zijn promotieonderzoek naar ‘kluitjesvoetbal’ in de hulpsector. Zijn reden voor vertrek is tweeledig: ‘Het Nederlandse kabinetsbeleid niet inspirerend voor mensen in ontwikkelingssamenwerking. Het is meer op het nauwe Nederlandse eigenbelang gericht dan vroeger en kenmerkt zich door bezuinigingen en vervuiling van het ontwikkelingsbudget. Een andere reden is het gebrek aan doorgroeimogelijkheden voor de jonge garde.’ Koch wordt vanaf 1 mei directeur van een ontwikkelingsorganisatie in Congo.

Vraag een gratis proefnummer aan door een email met je adresgegevens te sturen naar de redactie.

Auteur
Vice Versa

Datum:
07 april 2011
Categorieën: