Vrijdagmiddagborrel: MDF springt in de bres voor de Young Professional

Iedere week bericht hoofdredacteur Marc Broere over actuele ontwikkelingen in de sector. Met vandaag aandacht voor een bijzonder initiatief. Training-en adviesbureau MDF stelt twee beurzen ter beschikking voor Young Professionals die momenteel zonder werk zitten.

Afgelopen week waren collega Stefan Verwer en ik op bezoek bij MDF- training en consultancy. Met dit training- en adviesbureau uit Ede onderhouden we een bijzondere band. Het was immers MDF-directeur Hans Rijneveld die Vice Versa van de ondergang redde toen SNV –tientallen jaren lang de uitgever van het blad- besloot om hiermee te stoppen.  Rijneveld en zijn collega’s namen toen hun verantwoordelijkheid, omdat ze vonden dat de Nederlandse ontwikkelingssector niet zonder vakblad kon.

Interessante suggesties
Omdat het uitgeven van een tijdschrift toch een vak apart is, besloot MDF het blad na een jaar onder te brengen bij lokaalmondiaal, de huidige uitgever van Vice Versa. Naast zijn toch al drukke baan heeft Hans Rijneveld zich tot het uiterste ingespannen om een veilige en geborgen haven te vinden voor Vice Versa. Zonder hem had het blad niet meer bestaan. Nog steeds voelt Hans zich betrokken bij Vice Versa en eens in de zoveel tijd praten we hem bij over onze plannen en komt hij op zijn beurt weer met allerlei interessante suggesties en weetjes voor het blad.

Afgelopen woensdag spraken we met Hans en zijn jonge collega Reinanke Haagsma. Het ging onder andere over de bezuinigingen en wat dat nu betekent voor de Nederlandse consultants. Ook de consultants hebben het moeilijk en zien hun werk teruglopen. Ondanks de roep om professionalisering van de ontwikkelingssamenwerking, en ondanks dat er meer geëvalueerd gaat worden, hebben deze ‘toeleveranciers’ van de sector te maken met teruglopende budgetten van hun klanten.

Fris bloed
Ook hadden we nog een ander gespreksonderwerp, namelijk de problemen van de Young Professionals in de sector. Het zijn vooral jonge ontwikkelingswerkers en jonge ambtenaren die getroffen worden door de bezuinigingen in de sector. Zij verliezen meestal als eerste hun baan en hun contracten worden niet verlengd. Dit terwijl iedereen het er over eens is dat de sector fris bloed wel kan gebruiken. Hierover heb ik op deze site en in het blad zelf het afgelopen jaar al regelmatig geschreven.

Reinanke kwam met een bijzonder idee. Ze had haar directie voorgesteld om twee beurzen verstrekken aan Young Professionals die op dit moment zonder baan zitten. Met deze beurs kunnen ze tegen een kleine eigen bijdrage van 200 euro deelnemen aan een training van MDF. ‘Het idee ontstond bij mij thuis, toen ik een aantal collega’s uitnodigde voor een etentje’, vertelde ze. ‘We spreken regelmatig jong talent die  graag training willen volgen bij MDF. Ze moeten zich echter  vaak redden met een  beperkt trainingsbudget. Voor hen willen we iets betekenen. Bovendien ontstaat er nu wel een heel bijzondere groep: heel getalenteerde young professionals zónder baan. Niet omdat ze niet goed zijn, maar omdat ze door de ontwikkelingen in de sector op dit moment buiten de boot vallen. Dat roept om actie, vonden wij! De ontwikkeling van jong talent sluit bovendien goed aan op de missie van MDF, die de capaciteiten van professionals in de ontwikkelingsector wil versterken.’

Opnieuw verantwoordelijkheid nemen
Ik vind het een uitstekend initiatief van Reinanke en haar collega’s en hoop dat andere trainingsinstituten dit voorbeeld gaan volgen. Hoewel de banenmarkt krimpt wordt er op deze manier op een goede manier geïnvesteerd in Young Professionals. ‘Ik ben eigenlijk heel trots dat MDF niet alleen erkent dat het belangrijk is voor de sector dat we investeren in jong talent, maar dat ze dat ook omzet in actie. Ik vraag iedereen hierover mee te denken’, aldus Reinanke.

Na het redden van Vice Versa laat MDF nu al voor de tweede keer binnen een paar jaar zien dat het haar verantwoordelijkheid voor de hele ontwikkelingssector neemt en over haar eigen schutting heenkijkt. Wie volgt?

Voor meer informatie over de beurzen, kijk op www.mdf.nl/yp-beurs

Wees er snel bij want inschrijven voor de beurs kan tot uiterlijk 3 april.

Auteur
Marc Broere

Datum:
25 maart 2011
Categorieën:
Tags: