Toch toekenning overheidssubsidie voor alliantie Terre des Hommes

Terre des Hommes krijgt alsnog subsidie uit MFS-2. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het bezwaar van de alliantie van Terre des Hommes, Liliane Fonds en Stichting Kinderpostzegels tegen de eerdere subsidieafwijzing toegekend. Dat maakte het ministerie vandaag bekend. De beslissing betekent dat de alliantie in de periode 2011-2015 een bedrag krijgt toegewezen van maximaal 32 miljoen euro. De alliantie had 68 miljoen euro aangevraagd.

Op 1 november werd de subsidieaanvraag in het kader van MFS-2 nog afgewezen.

Terre des Hommes was daarmee de opvallendste verliezer. De alliantie scoorde toen 58 punten terwijl er minimaal 60 punten nodig waren. De alliantie ging tegen die beslissing in beroep. In een hoorzitting op 20 januari zette Terre des Hommes als penvoerder van de alliantie haar bezwaren uiteen. Na heroverweging kwam het ministerie van Buitenlandse Zaken tot een nieuw oordeel. De alliantie kreeg de benodigde 60 punten. Op basis van de nieuwe beslissing krijgt de alliantie met maximaal 32 miljoen euro iets minder dan de helft van de aangevraagde subsidie van 68 miljoen euro.

Terre des Hommes reageert verheugd op de beslissing. ‘Dit is bovenal een erkenning dat onze alliantie voldoet aan alle toetsingscriteria die het ministerie stelt. Het betekent ook dat we een groot aantal kinderen toch kunnen helpen in de strijd tegen kinderuitbuiting,’ aldus hoofd projecten Hans Guijt op de website van Terre des Hommes.

Auteur
Marc Broere

Datum:
21 maart 2011
Categorieën: