Sjoera Dikkers (PvdA): ‘Focusbrief ademt koopmansgeest’

Kamerlid Sjoera Dikkers (PvdA) noemt het nieuwe beleid van Knapen een breuk met het verleden. Ze vindt de keuze van Knapen om de eigen economische belangen zo’n grote rol te laten spelen onbegrijpelijk. ‘Het gaat toch om de belangen van de ontwikkelingslanden?’

Wat vindt u van de focusbrief?
‘De focusbrief ademt een koopmansgeest uit. Er wordt veel teveel uitgegaan van het eigenbelang van het Nederlandse bedrijfsleven. Zo wordt er geïnvesteerd in water en voedselzekerheid, wat volgens mij gewoon gebonden hulp is. Ontwikkelingslanden krijgen geld aangeboden wat ze vervolgens aan samenwerking met Nederlandse bedrijven moeten besteden. Dat zouden we toch afschaffen?’

‘Overigens is Knapen het onderwerp AIDS blijkbaar vergeten in zijn brief. AIDS zou namelijk gekoppeld worden aan Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR). Knapen geeft bovendien liever geld uit aan AIDS voorlichting en preventie dan aan de behandeling ervan. Dit betekent het doodvonnis voor veel AIDS patiënten, die nu nog door Nederlandse ontwikkelingshulp aan de pillen zitten. Dit terwijl deze goede behandeling de kans op het doorgeven van AIDS aanzienlijk vermindert.’

Hoe beoordeelt u de landenkeuze?
‘Daar begrijp ik niets van. Is het verminderen van het aantal landen daadwerkelijk de oplossing? We hoeven niet te focussen op minder landen, er moet juist meer capaciteit beschikbaar worden gesteld zodat we meer landen kunnen steunen. Nederland kan namelijk wel meerdere landen tegelijk bedienen.’

‘Wat ik jammer vind is dat Burkina Faso bijvoorbeeld van de lijst is gehaald. Het is een straatarm land, dus waarom gaan we daar weg? Knapen moet mij dat echt eens uitleggen.’

Wat is de volgende stap van de PvdA met de hoorzitting in het vooruitzicht?
‘De partij is nu een aantal namen aan het verzamelen voor de zitting. Zo willen we graag René Grotenhuis van Cordaid horen. Verder proberen we iets te regelen voor Burkina Faso. Maar eerst wil ik simpelweg begrijpen wat de grondslag van Knapens beleid is, want waar gaat het over de belangen van de ontwikkelingslanden?’

Lees ook:

Samenvatting Vice Versa: ‘Focusbrief: ‘Leidraad is het maken van keuzes”

Diederik van Dijk (SGP)

Klaas Dijkhoff (VVD)

Kathleen Ferrier (CDA)

Wassila Hachchi (D66)

Arjan El Fassed (GL)

PVV

Niko Koffeman (PvdD)

Auteur
Mieke Olde Engberink

Datum:
29 maart 2011
Categorieën:
Tags: