MO: Global Compact “te laks” in toezicht op grote bedrijven

De Global Compact, een initiatief van de VN om bedrijven te stimuleren maatschappelijke verantwoord te ondernemen, onderzoekt niet voldoende of die bedrijven hun beloften ook houden. Dat is de conclusie van een onafhankelijk inspectieorgaan van de VN. Het bestuur van de Global Compact antwoordt dat het rapport “ondeugdelijk en inaccuraat” is.

De Global Compact werd in 1999 gelanceerd door de toenmalige secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan. Bedrijven kunnen lid worden door tien principes te onderschrijven die verband houden met mensenrechten, milieubescherming, sociale rechten en de strijd tegen corruptie. In ruil krijgen ze het recht het logo van de Global Compact te gebruiken, een blauwe wereldbol met een laurierkrans die lijkt op het VN-embleem.

Voor het hele artikel, klik hier.

Auteur
Vice Versa

Datum:
28 maart 2011