Kathleen Ferrier (CDA): ‘Afstemmen met andere donorlanden cruciaal.’

Foto door Roel Wijnants

Wat vindt u van de focusbrief?
‘Ik ben er een voorstander van om de focus te leggen op thema’s waar je het verschil kan maken. Het is echter cruciaal om dit af te stemmen met andere donorlanden. Daar maak ik me wel zorgen over. Onze Engelse collega’s gaan zich ook op bepaalde gebieden focussen, bijvoorbeeld landbouw en water. Dat is ook wat Nederland gaat doen. Dit moet wel goed gecoördineerd worden. Hier heb ik nog wel een aantal vragen over.’

Hoe beoordeelt u de landenkeuze?
‘Kijk, landen kiezen doet natuurlijk altijd pijn. En ik vind het erg jammer voor een aantal landen dat ze van het lijstje af gaan. Er moet een visie worden geformuleerd over wat we moeten doen met landen waar we weggaan. Dat is nu niet helemaal helder. Wel vind ik het goed van Knapen dat hij niet de banden vergeet die we met sommige landen hebben, zoals Suriname en Indonesië. Ontwikkelingshulp aan deze landen moet worden afgebouwd, maar het is goed dat hierbij aan de geschiedenis van onze relaties wordt gedacht.’

‘Verder betreur ik bijvoorbeeld dat Congo van de lijst wordt gehaald. Een thema waar Nederland namelijk ook erg sterk in is, zijn democratiseringsprocessen. Congo is een moeilijk land, ontzettend groot en leeg, wat dus lastig bestuurbaar is. Democratisering is geen sexy thema, maar bij een land als Congo had Nederland wel een rol kunnen spelen denk ik.’

‘Colombia is ook een land waar ik niet weg zou willen gaan. Het is een land waar Nederland al zo’n veertig jaar veel OS-geld in geïnvesteerd heeft. Op dit moment is Colombia economisch gezien in opkomst. Nu Duitsland en Frankrijk hun ontwikkelingsgelden voor dit land gaan verdubbelen, trekt Nederland weg. Alles wat wij gezaaid hebben, kunnen zij nu oogsten. Dat strookt niet met de economische belangen die Knapen benadrukt in zijn beleid.’

Wat is de volgende stap van het CDA met de hoorzitting in het vooruitzicht?
‘Vooral luisteren natuurlijk. Ik wil graag weten hoe de experts erover denken zodat ik dit kan gebruiken voor mezelf. Maar de meest kritische vragen bewaar ik voor het debat met de staatssecretaris.’

Lees ook:

Samenvatting Vice Versa: ‘Focusbrief: ‘Leidraad is het maken van keuzes”

Diederik van Dijk (SGP)

Klaas Dijkhoff (VVD)

Sjoera Dikkers (PvdA)

Wassila Hachchi (D66)

Arjan El Fassed (GL)

PVV

Niko Koffeman (PvdD)

Auteur
Mieke Olde Engberink

Datum:
28 maart 2011