Diederik van Dijk (SGP): ‘Focusbrief geeft voldoende aanleiding tot kritische vragen’.

Vice Versa maakt een rondje langs politieke partijen voor een reactie op de focusbrief van Knapen. SGP’er Van Dijk is het op sommige punten eens met Knapen, maar volgens hem heeft de staatssecretaris nog wel het een en ander uit te leggen. ‘De brief spreekt zich tegen en Knapens benadering is soms te grof en eenvoudig.’

Wat vindt u van de focusbrief?
‘Knapen wil vooral dat ontwikkelingshulp effectief is en meetbaar. Hij wil focussen op bepaalde speerpunten en landen en vervolgens scherpe afspraken maken. Ook zoekt hij een heldere taakverdeling met andere EU-landen. De SGP kan zich hier goed in vinden. Maar de benadering van Knapen roept ook vragen op. Sommige aandachtspunten in de brief – zoals mensenrechten – komen niet overeen met de landenkeuze.’

‘Zorgelijk vind ik ook, dat we nog niet weten of andere EU-landen inderdaad hun verantwoordelijkheid oppakken en er dus geen gaten vallen of behaalde resultaten verdampen in de partnerlanden.’

Hoe beoordeelt u de landenkeuze?
‘Dit is een minpunt aan de focusbrief, want de motivatie voor de landenkeuze is onvoldoende. Sommige landen zijn geschrapt terwijl de reden hiervoor volstrekt onduidelijk is. Burkina Faso en Zambia bijvoorbeeld, dit zijn arme landen waar Nederland een substantiële donor is. Dat is waar de brief zichzelf tegenspreekt. Knapen wil graag partnerlanden blijven met landen waar Nederland een belangrijke rol speelt. Het schrappen van Zambia en Burkina Faso sluit hier niet op aan. Dit lijkt verdacht veel op willekeur.’

‘Dan is er nog het thema mensenrechten waar Knapen veel aandacht aan wil besteden. Waarom behoud je dan een bilaterale relatie met Afghanistan en Jemen, waar de sharia wordt gehandhaafd en er een gebrek heerst aan vrijheid voor christenen? De benadering van Knapen is bovendien te grof en eenvoudig. Landen worden gezien als eenheid, terwijl binnen die landen verschillende regio’s zijn. De ene regio behoeft wellicht geen ontwikkelingshulp, maar andere regio’s wel. Zo zou Knapen Colombia eens moeten heroverwegen.’

Wat is de volgende stap van de SGP met de hoorzitting in het vooruitzicht?
‘De focusbrief geeft voldoende aanleiding tot het stellen van kritische vragen in de hoorzitting en dat zullen wij zeker doen. We gaan organisaties vragen zoals Woord en Daad, maar ook instanties die in Burkina Faso werken het woord geven. Bovendien willen wij boven water krijgen of  er inderdaad  scherpe afspraken zijn gemaakt met andere Europese donoren. Hoe zullen deze worden nageleefd? De staatssecretaris zal nog het een en ander moeten uitleggen.’

Lees ook:

Samenvatting Vice Versa: ‘Focusbrief: ‘Leidraad is het maken van keuzes”

Klaas Dijkhoff (VVD)

Kathleen Ferrier (CDA)

Sjoera Dikkers (PvdA)

Wassila Hachchi (D66)

Arjan El Fassed (GL)

PVV

Niko Koffeman (PvdD)

Auteur
Mieke Olde Engberink

Datum:
24 maart 2011