Persoonlijke ontwikkeling in ontwikkelingsland

Steeds vaker vinden initiatieven plaats waarbij mensen uit het Westen hun capaciteiten tijdelijk inzetten voor ontwikkelingslanden. Steeds minder vaak gaat het daarbij om eenzijdige overdracht van expertise. Zo worden managers tegenwoordig door bedrijven naar ontwikkelingslanden gestuurd om deel te nemen aan leiderschapsprogramma’s. Voor de ‘young professional’ zijn er door de overheid gesubsidieerde programma’s. En voor studenten was er de afgelopen weken de ‘Battle of the Best Bèta.’

De Battle of the Best Bèta is een initiatief van Accenture en Plan Nederland waaraan in totaal 160 bètastudenten, verdeeld over 50 teams in Nederland deelnamen. De studenten moesten een oplossing bedenken om het registratieproces voor het inschrijven van sponsorkinderen in ontwikkelingslanden te verbeteren. Zij konden tijdens dit proces ervaren hoe het is om als consultant te werken. En voor de initiatiefnemers werd op deze manier duidelijk welke studenten eruit springen en over de kwaliteiten beschikken die een consultant nodig heeft.

‘Out of the box denken’

Een goede manier om ‘high potentials’ te identificeren, want het werken aan een probleem in een ontwikkelingsland vraagt om het vermogen om ‘out of the box’ te kunnen denken. Het sluit aan bij de trend om managers en young professionals naar ontwikkelingslanden te sturen en ze daar niet alleen expertise aan lokale managers te laten overdragen, maar ook te ervaren hoe zij zich zelf staande houden in een totaal andere werkomgeving. Uit je ‘comfortzone’ moeten gaan levert vaak waardevolle input op voor een persoonlijk ontwikkelingsplan. En bedrijven maken er goede sier mee in het licht van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen  (MVO).

Ervaring in ontwikkelingslanden

Het winnende team van de ‘Battle of the Best Beta’, bestond uit vijf studentes technische bestuurs- en wiskunde en een studente bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. De technische oplossing van de studentes werd door de jury geroemd vanwege haar bijzonder hoge kwaliteit. Criteria waren onder andere de voorgestelde technologie, de impact van de oplossing en de details van uitwerking.

Volgens teamcaptain Nadine van Minderhout was een cruciale factor voor het succes dat enkele teamleden reeds ervaring hadden opgedaan in ontwikkelingslanden: ‘Hierdoor waren wij beter in staat dan sommige andere teams om te begrijpen wat nu echt belangrijk is in een land als Zambia. Je merkte dat al tijdens de conference calls die we met medewerkers ter plekke hadden. Dat zal ons straks ook bij de implementatie van pas komen. Je kan niet zomaar beginnen met een zakelijke meeting in een ontwikkelingsland, waar je vaak afhankelijk bent van de dorpsoudste.  Ik denk dat wij het verschil maakten, omdat wij ondanks onze technische achtergrond ook voldoende aandacht hadden voor deze meer ‘softe’ kant van het project.’ 

Implementatie in Zambia

De studentes zullen waarschijnlijk komende zomer naar Zambia vertrekken om gedurende drie weken hun plan te implementeren. Ze worden daarin begeleid door Accenture en Plan Nederland. Dan zal duidelijk worden hoe zij zich daadwerkelijk als consultant staande houden in een ontwikkelingsland. 

klik hier voor meer informatie

Auteur
Marieke Remmen

Datum:
17 februari 2011
Categorieën: