Knapen wil ontwikkelingssamenwerking beter af stemmen

Op uitnodiging van staatssecretaris Ben Knapen bespraken zes collega’s maandagavond hoe zij het landenbeleid beter kunnen afstemmen. Tijdens een diner spraken de bewindslieden van Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Denemarken, België en Spanje over hun keuzes voor partnerlanden en de thema’s waarop zij actief zijn. Deze landen zijn net als Nederland bezig met de herziening van hun ontwikkelingsbeleid. De meesten willen zich ook richten op minder landen of zich focussen op minder thema’s. Dezelfde landen waren het er ook over eens dat de EU donoren samen een plan moeten maken voor Zuid-Soedan. Eurocommissaris Piebalgs gaf aan dat hij een voorstel voor de werkverdeling voor de donoren zal maken.

Knapen wil het aantal partnerlanden terugbrengen tot minder dan 16, meer inzetten op zelfredzaamheid en economische groei, en focussen op thema’s waar Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen goed in zijn en dus de meeste meerwaarde kunnen bieden, zoals water en landbouw. Die hervormingen moeten wel zorgvuldig gebeuren. Daarom zoekt Knapen met zijn collega’s naar een werkverdeling. Zij willen zo proberen te voorkomen dat ze zich allemaal uit hetzelfde land terugtrekken, of bijvoorbeeld allemaal stoppen met steun voor zorg.

Het zijn de eerste concrete stappen die Knapen maakt om te komen tot een goede afstemming in het landenbeleid. De noodzaak hiertoe wordt veelvuldig genoemd in de discussie over het nieuwe ontwikkelingsbeleid die onder andere op deze website wordt gevoerd.

Ook werd in Brussel besloten dat de Europese Unie Egypte en Tunesië gaat helpen bij  de hervormingen. Ben Knapen sprak dinsdag in Brussel met ministers voor ontwikkelingssamenwerking. Voor Tunesië zullen bestaande fondsen meer worden ingezet voor ontwikkeling en de opbouw van de rechtsstaat. Volgens Knapen kan de EU ook voor bepaalde landbouwproducten haar markten verder openen.  Snelle en gecoördineerde actie is van belang. Vandaag zullen de experts bijeen komen om het programma uit te werken.

Auteur
Krista Russchen

Datum:
23 februari 2011
Categorieën: