Irewoc: Afscheid eerste hoogleraar kinderarbeid

Bij zijn emeritaat geeft professor dr. G.K. Lieten, hoogleraar Kinderarbeid
en de Geschiedenis van de Kinderarbeid aan de UvA en het IISG, op 25
februari om half 3 in het Kinderrechtenhuis te Leiden zijn afscheidscollege.

Kristoffel Lieten bekleedt sinds 2002 de enige leerstoel Kinderarbeid ter
wereld. Na bijna negen jaar  kan hij, ondanks de nationale en internationale
aandacht voor het onderwerp, uiteindelijk weinig verbetering vaststellen in
de positie van werkende kinderen. In Nederland heeft het probleem van de
kinderarbeid in het verleden veel aandacht gekregen. Die aandacht lijkt wat
tanende.

In de talrijke onderzoeken die zijn onderzoeksinstituut IREWOC over
kinderarbeid in Azië, Afrika en Latijns Amerika publiceerde, blijkt dat de
positie van kindarbeiders niet noemenswaardig is verbeterd. Armoede en een
falend overheidsbeleid zijn de grootste boosdoeners in deze. 

“Aap, Noot, Mies, wiens handen zijn hier eigenlijk vies?” is de titel van
Lieten’s afscheidscollege waarin de vraag centraal staat wie deze situatie
in stand houdt en wat een mogelijke oplossing kan zijn. Lieten is geen
aanhanger van de theorie dat jonge kinderen zich in vakbonden moeten
organiseren. Hij is ook geen voorstander van handelsmaatregelen. Voor hem
blijft het al oude adagium Lokaal, Langzaam en Gestaag het uitgangspunt.
Onderwijs Voor Iedereen  is in zijn ogen de hoeksteen van een
kindvriendelijk beleid. Hoe wij hier aan kunnen bijdragen blijft een
belangrijke vraag.

U bent uitgenodigd dit afscheidscollege op vrijdagmiddag 25 februari om
14.30 uur (inloop 14.00 uur) in het Kinderrechtenhuis, Hooglandse Kerkgracht
17, te Leiden bij te wonen.

Aanmelden via info@irewoc.nl – of via de
telefoonnummers 0641462566 of 0715122883? (ook te gebruiken voor
inlichtingen)

Auteur
Krista Russchen

Datum:
16 februari 2011
Categorieën: