Dringen om draagvlaksubsidie

De uitslag van de eerste subsidieronde van SBOS is bekend. 16 programma’s krijgen een subsidie voor hun ingediende voorstellen om mondiaal burgerschap in Nederland te bevorderen. Maar liefst 85 voorstellen zijn buiten de boot gevallen.

Er was grote belangstelling voor de eerste subsidieronde van de Subsidiefaciliteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS). SBOS is de opvolger van de NCDO als het gaat om het verstrekken van subsidies op het gebied van mondiaal burgerschap in Nederland. Er werden 101 aanvragen ingediend voor in totaal 70 miljoen euro, terwijl er een bedrag van 14 miljoen beschikbaar was voor deze ronde. Uiteindelijk zijn er 16 programma’s goedgekeurd waarmee het plafond van 14 miljoen euro is bereikt.

De goedgekeurde programma’s richten zich op allerlei onderwerpen zoals fairtrade, armoedebestrijding en de milieuproblematiek. ‘Door de uitvoering van activiteiten zoals het opzetten van online communities, de uitvoering van simulatiespellen en scholencampagnes proberen organisaties zoveel mogelijk Nederlanders bewust te maken van invloed van het handelen hier op de situatie in ontwikkelingslanden’, aldus de website van SBOS.

Daarnaast worden handelingsperspectieven geboden om een concrete invulling aan dit bewustzijn te geven, zoals het ontwikkelen van fairtrade-producten of het aan de kaak stellen van issues op het terrein van vrede en veiligheid. Zeven programma’s bevatten naast activiteiten in Nederland ook een stage- of uitwisselingscomponent voor jongeren in een ontwikkelingsland, waarbij jongeren bijvoorbeeld activiteiten ondernemen op het gebied van sport en journalistiek.

De Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, die in april nog buiten de boot vielen bij de MFS-aanvraag, lijkt de grote winnaar te zijn van deze subsidieronde omdat twee projectvoorstellen werden goedgekeurd. Stichting Woord en Daad en ICCO zijn de enige twee MFS-organisaties van wie een voorstel succesvol is gehonoreerd. Opvallende verliezer lijkt de EEN-campagne te zijn die niet voorkomt bij de goedgekeurde projectvoorstellen.

Onduidelijk is nog wat de uitslag betekent voor het netwerk van de regionale centra voor Ontwikkelingsamenwerking (de COSsen), normaal gesproken een belangrijk opsoupeerder van draagvlaksubsidies. Hoewel het programma ‘Consumptie verplicht: wat doe jij voor een betere wereld?’ van COS Nederland is goedgekeurd, kwamen er direct na de bekendmaking van de uitslag geluiden vanuit het netwerk van de COSsen dat het nog maar de vraag is of alle COSsen met deze uitslag kunnen blijven bestaan. Het netwerk van organisaties ontving tot 2010 ruim 5 miljoen euro vanuit de NCDO.

Hieronder een lijst met de goedgekeurde SBOS aanvragen op alfabetische volgorde en de titel van de aanvraag.

COS Nederland: Consumptie verplicht: wat doe jij voor een betere wereld?!

ICCO/Togetthere: Act Glocal Network: Experience Global, Act Local

Landelijke Vereniging van Wereldwinkels: Wat onderneem jij?

Landelijke Vereniging van Wereldwinkels: Fairtrade Gemeenten – Een springplank voor fairtrade in Nederland

Respo International: I am responsible

Stichting Do You Care: Mondiaal Burgerschap en bewustzijnsontwikkeling van MBO studenten door stage in ontwikkelingslanden

Stichting Don Bosco Amsterdam: Samen – Jongeren en straatkinderen (Voor jongeren, door jongeren)

Stichting Global Education: Wereldburgers op het VMBO

Stichting HOPE XXL: HOPE XXL ‘Join The Future’

Stichting JoHo: Jongerenprojecten op het gebied van Ontwikkelingssamenwerking, Hulpverlening en Onderwijs: MillenniumDoen!: Bijdragen aan de Millenniumdoelen door 1000 aanstaande mondiale burgers

Stichting Lokaal Mondiaal: Beyond (y)our world!

Stichting Onderwijsprojecten Inter- & Nationaal (OPIN): Work together, improve the world

Stichting Rank a Brand: The Global Citizen Experience: Rank Your Life

Stichting Woord en Daad: Wees eerlijk – jij@jouwwereld

Upact / Euro’s voor Vrede: Do It Yourself – Peace Academy

Vereniging Milieudefensie: Verklein je voedselafdruk! Armoedebestrijding en milieubescherming op je bord.

Auteur
Marc Broere

Datum:
17 januari 2011
Categorieën: