China in Afrika: een win-win situatie?

DE WERELD MORGEN: In het verleden was het ontwikkelingsvraagstuk voornamelijk een Noord-Zuid kwestie. De geavanceerde landen uit het Noorden stonden het Zuiden bij met kapitaal, expertise, ontwikkelingshelpers en … veel bemoeienissen. De laatste tijd grijpt er op dat vlak een echte kentering plaats. Meer en meer landen uit het Zuiden, de zogenaamde groeilanden, worden ook actief in het Zuidelijk halfrond.

Lees het hele artikel op www.dewereldmorgen.nl

Auteur
Selma Zijlstra

Datum:
03 januari 2011
Categorieën: