Aftrap A Call 2 Action: ‘Erg inspirerend om ideeën te delen’

Foto: Roel Burgler

Afgelopen zaterdag vond de aftrap van ‘A call 2 action’ plaats, een initiatief van Jong OS. Reinanke Haagsma (23), werkzaam bij training & adviesbureau MDF, was een van de deelnemers. Vice Versa vroeg naar haar bevindingen.

Wat denk je, gaat er een nieuwe frisse wind door de OS waaien of is de tijd voor vernieuwing nog niet rijp?

‘Ik denk wel dat de tijd rijp is. Het is misschien lastig te formuleren hoe, maar qua energie voel je dat het aan het broeien is!’

Helpt het nou, een programma als ‘A call 2 action’?

‘Het is een goed evenement om fysiek bij elkaar te komen en te discussiëren. Het accent van het programma lag vanzelfsprekend op actie. Dit moet ook daadwerkelijk gaan gebeuren. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat we op het eind van het jaar constateren dat het alleen bij praten is gebleven. Ik heb er vertrouwen in dat er daadwerkelijk actiegroepen van start zullen gaan. Het zal vooralsnog een bescheiden invloed hebben op grote veranderingen in de ontwikkelingssector; daar heeft het programma langer dan een jaar de tijd voor nodig. Acties kunnen wel inspirerend werken en aanzetten tot meer en meer veranderingen. De volgende stap na afgelopen zaterdag is het ontwerpen van een concreet handvat samen mét en vóór alle deelnemers: namelijk een actieplan met concrete doelen voor december 2011. Dit moet vrij snel gebeuren zodat helderheid ontstaat over wat we met z’n allen willen bereiken. Ik ben hoopvol over de effectiviteit van het programma. Er zijn in ieder geval genoeg goede ideeën.’

Wat vond je het leukste idee dat naar voren is gekomen?

‘Er zijn een aantal leuke ideeën naar voren gekomen. Ikzelf denk vaak na over het delen van kennis met elkaar. Er kan een flinke slag gemaakt worden om de effectiviteit van de sector te vergroten als organisaties beter van elkaar weten aan welke programma’s ze werken en hoe de onderwerpen waarop ze focussen met elkaar verbonden zijn. Dat over ‘kennis delen’ drie voorstellen zijn ingediend geeft al aan hoezeer het onderwerp leeft. De ideeën sluiten bovendien goed op elkaar aan. Het ene voorstel legt de nadruk op kostbesparing, het andere voorstel op transparantie en efficiëntie, en het derde voorstel op een vergroting van het lerend vermogen van de sector; dat wil zeggen – àls we op een innovatieve manier kennis met elkaar delen. De indieners stellen allemaal voor dat organisaties kennis online beschikbaar stellen en het liefst op 1 website, dus niet ‘bits and pieces’ verspreid op het internet. We hebben onder andere gesproken over het opzetten van een soort marktplaats waar vraag (i.e. naar expertise, geld, e.d.) en aanbod (i.e. van expertise, geld, e.d.) elkaar vinden en waar gerapporteerd wordt over de ontwikkelingen rondom de programma’s. Het idee is dat een organisatie een doel beschrijft en aangeeft welke bronnen nodig zijn om dat te verwezenlijken. Andere organisaties, bedrijven, en overheden kunnen vervolgens aangeven dat zij aan het doel willen bijdragen en op welke manier. Een ambitieus plan dus! Een soort 1%club, maar dan voor grote en langdurige programma’s. Bestaande initiatieven vormen zeker een inspiratiebron voor de actieplannen die we nu ontwerpen.’

Heeft de aanwezigheid je persoonlijk nog iets opgeleverd?

‘Ik vond het erg inspirerend om te horen hoe mensen ideeën met elkaar delen en initiatieven elkaar ‘vinden’. Dit geeft geweldige energie. Persoonlijk vond ik het een bijzonder moment toen Meneer Jelsma (92 jaar en oprichter van OxfamNovib) het podium opkwam en vertelde over zijn idealen en ervaringen van vroeger. Hij vertelde over zijn 3D model, namelijk: durf te Dromen, Denk na over wie, wat, waar, hoe, en dan… Doen! Als vierde ‘D’ noemde Meneer Jelsma Duurzaam. Wijze raad van een jonge geest met jarenlange waardevolle ervaring. Zijn woorden vond ik heel waardevol.’

Hoe zou je de dag al met al willen omschrijven?

‘Er is een goede start gemaakt. De dag begon met een kritische discussie, comedy groep Boom Chicago zorgde voor de nodige humor en de dag heeft geïnspireerd om nu over te gaan tot actie!’

Auteur
Irene Arends

Datum:
24 januari 2011
Categorieën: