Jaar: 2010

  

Stop AIDS acties now

We zijn weer een geldinzamelingsactie voor de bestrijding van AIDS rijker. Stond de lobby van Tweede Kamer leden de afgelopen weken met succes in het teken van het verhogen van de bijdrage aan AIDS-bestrijding door de Nederlandse regering. Afgelopen vrijdag is Serious Requests weer van start gegaan. Is de bestrijding van AIDS echter de enige prioriteit?

>

Hedwig Bruggeman (Agri-ProFocus): Ondernemende agri-netwerken zijn springlevend!

NGO’s moeten zich anders gaan organiseren en op zoek gaan naar een nieuwe rol. Deze roep klinkt steeds verder door in de discussie op deze site. Maar volgens Hedwig Bruggeman, directeur van Agri-ProFocus, gebeurt er op dit terrein al meer dan menigeen denkt.

>

NRC: ‘Getuigenissen bevestigen dubieuze praktijken Shell in Nigeria’

Uit getuigenissen is gebleken dat Shell in 1993 logistieke steun zou hebben geleverd aan een aanval van het Nigeriaanse leger op het…

>

Martin van der Linde (ECORYS): Pleidooi voor sectorale begrotingssteun

Maandag 13 december maakte Staatssecretaris Knapen bekend welke landen in 2011 getroffen zullen worden door de bezuiniging van 34% op de uitgaven voor algemene begrotingssteun. De drastische korting op deze hulpvorm – een verlaging van 128 naar 84 miljoen Euro in 2011 – lijkt volgens Martin van der Linde van Ecorys vooral te zijn ingegeven door de in Nederland gevoerde discussie over de politieke randvoorwaarden van het verlenen van begrotingssteun en door de wens te bezuinigen op het hulpbudget, maar nauwelijks door de resultaten van internationale studies en evaluaties over de effectiviteit van begrotingssteun. De bevindingen van die studies zijn over het algemeen positief.

>

AZG: Grote uitbraak dodelijke ziekte kala-azar verergert crisis Zuid-Sudan

Aan de vooravond van het referendum over de zelfstandigheid van Zuid-Sudan, worstelt het gebied met de grootste uitbraak van de…

>

René Grotenhuis (Cordaid): Wel de pluim, niet de pegels

De politieke betekenis van het Kamerdebat van afgelopen week over de plaats van maatschappelijke organisaties en de relatie van maatschappelijke organisaties met ministerie/politiek zijn ingrijpend, vindt René Grotenhuis, directeur van Cordaid. OS-organisaties zijn inmiddels geen asset meer voor het overheidsbeleid, maar een liability: je hebt er vooral last van.. Met het debat van afgelopen week komt er een einde aan een preferred partnership tussen politiek/ministerie en de maatschappelijke organisaties.

>

Elisabeth van der Steenhoven: ‘Zonder aandacht voor gender is ontwikkelingsbeleid niet effectief’

De stemmingen over de begroting voor Buitenlandse Zaken leverde het genderbeleid 5 miljoen euro op en twee belangrijke moties over vrouwen in conflictgebieden. Elisabeth van der Steenhoven, directeur van WO=MEN Dutch Gender Platform, is tevreden. Ze kijkt terug op een hectische lobbyperiode. Maar niet een moeilijke: ‘Het bewijs dat gender ontzettend belangrijk is ligt op straat. Je hoeft politici er alleen maar op te wijzen.’

>

Nieuws.nl: Nederlandse ontwikkelingshulp naar minder landen

Nederland stort vanaf volgend jaar geen geld meer in de schatkist van Moldavië en van de Afrikaanse landen Rwanda, Benin,…

>

DeWereldMorgen: Cambodjaans vakbondsleider gearresteerd

Sous Chantha is hoofdafgevaardigde van de fabriek ‘United Apparel Garment’. Hij vertegenwoordigt 1000 vakbondsleden in de fabriek. Op 18 november…

>

DeWereldMorgen: Terugblik op de klimaattop van Cancún

Een week na de COP 16 is de klimaattop alweer vergeten, maar de klimaatcrisis is nog lang niet opgelost. De…

>

PSO-LIVE ‘Knowing What Works’

Om het 25-jarig bestaan van de organisatie te vieren heeft de vereniging Personele Samenleving in Ontwikkelingslanden (PSO) op 26 november een feestelijke dag georganiseerd. Het middaggedeelte werd gevuld met een Engelstalige talkshow, PSO-live, gepresenteerd door Farid Tabarki. Een show met vier verschillende themablokken, die een blik gaven in het verleden, heden en de toekomst van PSO. Lees in dit artikel over de inhoud van de talkshow en beluister fragmenten.

>

Vrijdagmiddagborrel: Gemengde gevoelens

Iedere vrijdagmiddag laat hoofdredacteur Marc Broere de afgelopen week de revue passeren. Met vandaag een terugblik op het afgelopen jaar. ‘ De rechtse wraak op linkse hobby’s lijkt zo langzamerhand een echte hetze geworden.’

>

Rosenthal en Knapen: een beoordeling van hun optreden

Paul van den Berg, politiek adviseur van Cordaid, volgde afgelopen dagen het begrotingsdebat over Buitenlandse Zaken nauwgezet. Hoe kunnen we de hoofdrolspelers van het debat eigenlijk karakteriseren? Vandaag legt Van den Berg de twee bewindspersonen Uri Rosenthal en Ben Knapen onder het vergrootglas. Na het weekend zijn de woordvoerders van de verschillende politieke partijen aan de beurt.

>

De stemmingen over de begroting Buitenlandse Zaken: alle amendementen en moties op een rij

Op donderdag 16 december maakten we al bekend dat de bezuinigingen op HIV/AIDS, gender en de medefinancieringsorganisaties zullen worden verzacht. Hierbij een overzicht van de andere amendementen en moties die tijdens de stemming over de begroting van Buitenlandse Zaken werden aangenomen dan wel verworpen. Met als opvallendste resultaat dat de vijf miljoen bezuinigingen op mensenrechten ongedaan zullen worden gemaakt. Dit zal ten koste gaan van het budget voor draagvlakversterking: een budget waar onder andere het NCDO door wordt gefinancierd.

>

Op jacht in de ontwikkelingssamenwerking

Het is even wennen voor de ontwikkelingssector, maar een deel van de Nederlandse pers heeft haar pijlen gericht op de ontwikkelingssector. Zo besteedde Pownews, het dagelijkse programma van de nieuwe Nederlandse publieke omroep Powned, donderdagavond weer aandacht aan ontwikkelingsorganisatie ICCO en kwam de Telegraaf met het onthullende bericht dat medewerkers van dezelfde organisatie asielzoekers naar Nederland zouden meenemen tijdens hun dienstreizen.

>

De Nachtwaker

Manon Stravens stipt vandaag in haar column een onderwerp aan dat herkenbaar is voor iedere ontwikkelingswerker in het veld. Hoe om te gaan met huispersoneel? ‘Je gaat als ontwikkelingswerker niet schreeuwen om betere arbeidsomstandigheden in de ananas sector en dan je nachtwaker onder de maat betalen.’

>

De stemmingen over de begroting van Buitenlandse Zaken: Behalve voor aidsbestrijding ook winst voor gender en de medefinancieringsorganisaties

Behalve de winst voor het HIV/AIDS budget, waarover op deze site eerder vandaag werd bericht, was er vandaag nog een grote winnaar aan te wijzen van het Begrotingsdebat Buitenlandse Zaken: gender. 5 Miljoen euro zal alsnog gestort worden in het MDG-3 fonds, een fonds dat zich richt op de rechten van vrouwen en meisjes. Bovendien werden twee belangrijke moties aangenomen over VN-Resolutie 1325, een Resolutie dat de positie van vrouwen in conflictgebieden beoogt te versterken. Verder een bescheiden winst voor MFSII: er zal 10 miljoen euro minder bezuinigd worden. Ook niet onbelangrijk: de coherentie-motie van Kathleen Ferrier (CDA).

>

Bezuinigingen op HIV/Aids deels ongedaan gemaakt

Er gaat 25 miljoen euro meer naar HIV/Aidsbestrijding dan oorspronkelijk was begroot. Dit is vandaag tijdens het Begrotingsdebat Buitenlandse Zaken door de Tweede Kamer besloten. Ook is de ontkoppeling tussen HIV/Aids en en Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) ongedaan gemaakt en worden beiden weer tot beleidsprioriteit gemaakt.

>

Onze ontwikkelingshulp werkt niet. Of toch?

Francine Mestrum schrijft in ‘Ontwikkeling en solidariteit’ (Epo) dat onze ontwikkelingshulp onbruikbaar is: “In plaats van aan onrechtvaardige structuren te…

>

Ferrier volgt haar staatssecretaris

Dat Kathleen Ferrier (CDA) in een lastige positie zit, werd op deze site dinsdag al uitgebreid beschreven. En dat ze lijkt te kiezen voor de staatssecretaris, haar CDA-partijgenoot Ben Knapen, werd tijdens het Wetgevingsoverleg ook duidelijk. De signalen die ze tijdens het Begrotingsdebat van Buitenlandse Zaken af gaf, bevestigden dit eens te meer.

>

Oppositie en Knapen in gevecht

Staatssecretaris Ben Knapen deed gisteren tijdens het begrotingsdebat een aantal belangrijke handreikingen naar de Tweede Kamer. Niettemin werd er hevig gediscussieerd en stonden de Kamerleden en de staatssecretaris op sommige punten lijnrecht tegenover elkaar.

>