Dance4life: ‘Zelfs de PVV wil HIV/Aidsbestrijding behouden’


De plannen om op aidsbestrijding te gaan bezuinigen hebben tot veel reacties geleid. Zelfs de PVV is voor aidsbestrijding. Vice Versa sprak met Eveline Aendekerk, directeur dance4life international.  Waarom komen mensen wel in opstand tegen bezuinigen op aids en niet als er op onderwijs wordt gekort?

Ondanks dat de Kamerbrief van Ben Knapen pleitte voor grote bezuinigingen op aidsbestrijding, dansten een dag later zo’n 10.000 Nederlandse scholieren zich in het zweet tijdens het dance4life event 2010. Inmiddels kunnen aidsbestrijdingsorganisaties wat opgeluchter adem halen nu blijkt dat een ruime meerderheid van de Tweede Kamer tegen de bezuiniging op de bestrijding van HIV/Aids is.  Waarom is juist HIV/Aids het onderwerp waar mensen tegen in protest komen als daar op gekort wordt? Aendekerk is van mening dat dit komt omdat HIV/Aids expliciet wordt genoemd, in tegenstelling tot het meer algemene onderwijs en gezondheidszorg.

Dat mensen in opstand komen tegen bezuinigingen op aidsbestrijding, heeft volgens haar zowel een rationele als een emotionele oorzaak. ‘Het is een tipping point. Aids gaat om mensenlevens, hier is automatisch emotie mee gemoeid. Maar ook is het rationeel. Want alles wat Knapen ambieert, dus economische voordelen behalen en doen waar we als Nederland goed in zijn, daar voldoet HIV/Aids aan.’

Onbegrijpelijk

Aendekerk vindt de plannen van Knapen dan ook onbegrijpelijk. ‘Ze zijn verbazingwekkend in strijd met het vorige beleid en zelfs met het WRR rapport. Daarin staat juist dat de bestrijding van HIV/Aids vanuit Nederland effectief was.’ Daarom is Aendekerk ook blij met het geluid vanuit de politiek. ‘Zelfs de PVV, die eigenlijk voor de afschaffing van ontwikkelingssamenwerking is, wil in ieder geval HIV/Aids bestrijding behouden. En ook de VVD, die het in grote lijnen eens is met de aangekondigde plannen, is het oneens op de plannen te korten op HIV/Aids.’

Daar waar de op HIV/Aids gerichte organisaties er wél in slagen om een lobby op gang te brengen en politici te beïnvloeden, lijkt het protest vanuit de organisaties die zich met onderwijs bezig houden nog minimaal te zijn. Aendekerk denkt dat de plannen voor het onderwijs te abstract zijn. ‘Je moet je aangesproken voelen je te mobiliseren.  Maar ook weer die emotie, dat HIV/Aids om mensenlevens gaat, is heviger dan bij onderwijs. Toch zijn de HIV/Aids organisaties misschien ook wel beter georganiseerd.’

Voortrekker

Volgens Aendekerk heeft Nederland zeker een toegevoegde waarde op het vlak van aidsbestrijding in vergelijking tot andere donoren. ‘Nederland is internationaal gezien een voortrekker van kwetsbare groepen. Maar ook zijn wij goed in het expliciet uitspreken van bepaalde zaken, in het beestje bij de naam noemen. In Nederland kun je bijvoorbeeld openlijk over seks praten. In veel landen kun je hier alleen verdekt over spreken en wordt de boodschap niet duidelijk. Nederland is goed in het doorbreken van taboes. Het vorige kabinet had een goede naam en faam in het buitenland. Deze meerwaarde wordt nu weggegooid.’

Aendekerk, die het gevoel krijgt dat Knapen ver van de materie staat, heeft als belangrijkste advies: ‘Bezoek de projecten, en  zie het belang ervan in.’ Daarbij wil ze ook nog aan Knapen meegeven: ‘Help de organisaties nog wat langer door middel van financiële overgangssteun of met het opstellen van een nieuw business model.  Kapitaalvernietiging voorkomen is immers ook een verantwoordelijkheid van de overheid.’

Lees ook:

Het interview met de directeur van het Aids Fonds

Kamerleden tegen bezuinigingen op HIV/AIDS

Kopstukken uit bedrijfsleven tegen bezuinigingen op HIV/AIDS.