Vrijdagmiddagborrel ‘Ewout Irrgang (SP): objectief Kamerlid of aidslobbyist?’

Iedere vrijdagmiddag laat hoofdredacteur Marc Broere de afgelopen week de revue passeren. Met vandaag aandacht voor SNV en voor SP-Kamerlid Ewout Irrgang die zich ontpopt als kampioen aidsbestrijding. Maar hoe onafhankelijk is hij eigenlijk?

Vandaag de laatste Vrijdagmiddagborrel. Ik houd het kort zo vlak voor de Kerstvakantie.

De afgelopen weken hebben we op deze site volop inhoudelijk gediscussieerd over de toekomst van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Het is een mooi inhoudelijk debat geworden dat we in het nieuwe jaar vervolgen.

Toch was de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking vanochtend weer in het nieuws om een andere reden. Volgens De Telegraaf heeft de FIOD ontdekt dat SNV het salaris van directielid Courtney Bickert ten onrechte verhoogt met huursubsidie. Staatssecretaris Knapen zou al twee weken van deze ‘misstand’ op de hoogte zijn. De uit Amerika afkomstige Bickert is een van de vier directieleden van het Haagse hoofdkantoor van SNV en wordt gezien als de ‘oogappel’ van de hoogste baas, Dirk Elsen.

Boze lezers

Natuurlijk regende het meteen weer reacties van boze lezers die vonden dat de ontwikkelingshulp meteen moest worden afgeschaft of lieten weten dat ze voortaan alleen nog maar aan particuliere initiatieven en niet meer aan professionele ontwikkelingsorganisaties gaan geven in het nieuwe jaar. Een van mijn kerstwensen is in ieder geval dat dit gelazer rond SNV nu eens ophoudt. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt natuurlijk bij de directie en de Raad van Toezicht van SNV zelf.  Het is echt jammer dat 1 organisatie het nu verpest voor de hele sector.

En natuurlijk was SP-Kamerlid Ewout Irrgang er als de kippen bij om te eisen dat de directie van SNV direct het veld moest ruimen. De bevlogen Irrgang lijkt een duidelijke missie te hebben en heeft zich in drie thema’s vastgebeten: SNV, NCDO en HIV/aids. Het altijd onberispelijk en goed geklede Kamerlid zit als een tijger op de directiesalarissen van SNV, heeft niets met draagvlakorganisatie NCDO omdat geld voor draagvlak volgens hem beter aan armoedebestrijding kan worden uitgegeven, en ontpopt zich als de grote kampioen in de Tweede Kamer op het terrein van aidsbestrijding.

Meer geld aan draagvlakactiviteiten

Als het om SNV gaat, deel ik de standpunten van Irrgang volledig, des te meer omdat ik het echt onrechtvaardig vind dat een zo uitmuntende organisatie slachtoffer is van wanbeleid van de directie en Raad van Toezicht. De discussie die Irrgang over de NCDO opwerpt vind ik een hele interessante, misschien wel een van de meest interessante die je kunt opwerpen.

Inhoudelijk sta ik hier recht tegenover Irrgang. Ik vind namelijk dat er nog veel meer geld naar draagvlakactiviteiten zou moeten gaan, omdat goed geïnformeerde en kritische burgers meer in beweging kunnen zetten als het gaat om een rechtvaardige wereld dan geïsoleerde armoedebestrijding. Het lijkt me boeiend om hier nog eens in debat over te gaan met Irrgang.

Maar dan het punt dat ik vandaag wil maken. Als het om zijn inspanningen voor aidsbestrijding gaat vind ik dat Irrgang op het randje zit, en misschien nog wel daar overheen.

Irrgang is namelijk voorzitter van het ‘Meerpartijeninitiatief tegen aids.’ Dit is een parlementaire groep waarin elke partij een vertegenwoordiger heeft. ‘Zij houdt zich bezig met het hiv/aidsbeleid in ons land, is een adviesorgaan voor de ministeries en werkt nauw samen met de Nederlandse aidsorganisaties’, zo lees ik op internet.

Wel érg betrokken

Vooral die laatste woorden ‘en werkt nauw samen met de Nederlandse aidsorganisaties’ trekt mijn aandacht.  Zeker ook als je kijkt naar de rol die Irrgang speelde tijdens de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken, waar hij zich wel érg betrokken toonde bij aidsbestrijding. Betrokkenheid mag natuurlijk maar het wordt een ander verhaal als je bedenkt dat Irrgang samen met VVD’er Klaas Dijkhoff een amendement indiende om de volledige subsidie van het Logo South Programma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (5,5 miljoen euro) af te schaffen ten faveure van aidsbestrijding. Hebben we hier dan te maken met het objectieve Kamerlid Ewout Irrgang of met de aidslobbyist Ewout Irrgang?

Belangenverstrengeling tegengaan

Het lijkt mij dat je in zo’n geval iedere schijn van belangenverstrengeling tegen moet gaan.

En dat geldt zeker voor Irrgang die in zijn bevlogen bijdrage tijdens het Wetgevingsoverleg op 6 december zijn mond vol had over belangenverstrengeling en anderen hierbij de maat nam. Zo vlak voor de Kerst moet ik hierbij aan een passage uit de bijbel denken die ik Ewout Irrgang (overigens met een knipoog, dus ik hoop dat hij er ook de humor van inziet) graag wil meegeven ter reflectie. ‘Gij geveinsde! doe eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit te doen, die in uws broeders oog is. (Lukas 6:41, 42)

Ik ben ook benieuwd of Irrgang bereid is om met ons te delen wie er achter zijn moties of amendementen zat en of hij daarin samen is opgetrokken met aidsbestrijdingsorganisaties. Voor het Logo South Programma van de VNG, dat recentelijk nog uitstekend werd geëvalueerd, zijn de druiven in ieder geval zuur.

Onze redactie sluit nu ook voor een ruime week haar deuren om op 3 januari weer bij u terug te komen. Uiteraard blijft het discussieplatform op deze site wel gewoon open. Rest mij alleen nog om u  namens alle betrokkenen bij Vice Versa een heel goed 2011 toe te wensen. En dank voor alle steun dit jaar.

Marc Broere

Hoofdredacteur Vice Versa