Vice Versa wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar

De redactie van Vice Versa kan op deze laatste dag van het jaar terugkijken op een interessante en geslaagde discussie. Uiteraard is er veel ‘geklaagd’ over het nieuwe beleid van Ben Knapen, maar de bijdrages waren ook constructief. 2010 was het jaar van de aankondigingen van de bezuinigingen. We hopen dat 2011 het jaar wordt waarin de ontwikkelingssector de uitdaging van deze bezuinigingen aangaat en er, wie weet, sterker uit zal komen. Voor dit jaar sluit Vice Versa de discussie. We komen graag op 3 januari bij u terug.

De afgelopen weken is er hevig gediscussieerd op de Vice Versa website. Het nieuwe ontwikkelingsbeleid van staatssecretaris Knapen zorgde voor veel reacties: opiniestukken stroomden binnen, mensen reageerden op artikelen of konden hun verhaal kwijt aan de redactie die het vervolgens optekende in interviewverslagen.

Van gender tot duurzame handel

De onderwerpen waarover op de site werd gediscussieerd waren divers: van ‘global common goods’ tot aan de watersector; van HIV/AIDS tot aan duurzame handel; van onderwijs tot aan begrotingssteun; van de rol van het bedrijfsleven tot aan gender. Ook de politiek werd op de voet gevolgd. Al twitterend, facebookend en ijverig schrijvend, deed Vice Versa verslag van het Wetgevingsoverleg van 6 december als ook het Begrotingsdebat Buitenlandse Zaken van 14-16 december.

Het thema dat verreweg tot de meeste discussie leidde, was het maatschappelijk middenveld. Aan de ene kant veel verontwaardigde reacties op de bezuinigingen op het medefinancieringsstelsel, maar ook waren er geluiden te ontwaren waarin deze bezuinigingen juist als een kans werden gezien. Of de bezuinigingen nu goed zijn of niet, de discussie leidde in ieder geval tot een aantal vernieuwende visies op de nieuwe rol van NGO’s.

Lezers gunden Knapen rust tijdens de kerst

Daarnaast stemden de bezoekers ook gretig op de Poll die iedere week werd vernieuwd. Meest opvallende uitslag daarbij was het antwoord op de vraag wat Ben Knapen volledig uit zijn begroting zou kunnen gooien, als er dan toch keuzes gemaakt moeten worden. Opmerkelijk genoeg kozen de bezoekers, waaronder vele afkomstig uit de NGO-sector, voor het maatschappelijk middenveld.

Uit de meest recente poll (wat is uw kerstgedachte voor Ben Knapen?) blijkt dat er brede steun is om voor het LOGO South programma van VNG International extra middelen vrij te maken: meer dan een derde van de lezers stemde hiervoor.  Door een ongelukkige samenloop van amendementen, zal dit programma namelijk vijf en een half miljoen euro mislopen. Verder zijn de Vice Versa lezers ook zeer begaan met de hongerigen op deze wereld: de stelling om extra middelen vrij te maken voor VNG werd op de voet gevolgd door ‘denk aan de miljard mensen die honger lijden terwijl u uw kalkoen eet en zet in op voedselzekerheid.’Maar ook streken veel mensen tijdens de kerstperiode over hun hart en waren niet zo streng meer voor Knapen: 22 % vond dat hij lekker van de kerst mocht gaan genieten.

Gouden tips

Ook konden mensen een Gouden Tip aan Ben Knapen geven. Lezers tipten er op los: Iko Zijlstra ging in de weer met ingewikkelde rekensommen en kwam erop uit dat Nederland met 28 % op de hulp kort; Brenda Bartelink legde het spanningsveld bloot tussen de belangen van ontwikkelingslanden en die van het bedrijfsleven (suikersubsidies stoppen was goed voor producten in ontwikkelingslanden, maar minder goed voor producten in Noord Nederland); Alice Tromm vond dat de regering zich vooral in moest zetten op eigendomsrechten van boeren.

Herhaaldelijk klonk het geluid dat we vooral ook met mensen uit ontwikkelingslanden werken en naar hen moeten luisteren. Ook jongeren uit ontwikkelingslanden van het netwerk VoiceOVer gaven hun advies. Het leverde via facebook een reactie op van een lezer, die opmerkte: ‘Het lijkt me nogal moeilijk te behappen voor Ben Knapen allemaal.’

Complexiteit en samenhang

En daar heeft deze lezer een punt. Want één ding werd in ieder geval duidelijk in deze discussie: aan de reacties te lezen was íeder onderwerp belangrijk. De een vond dat een land niet zonder gezondheidszorg kon, de ander niet zonder vrouwenemancipatie, weer een ander zag onderwijs als dé sleutel tot ontwikkeling en een volgende zag het bedrijfsleven als essentieel. Het bracht Paul Hassing tot de ergernis dat er eendimensionaal wordt geredeneerd binnen de ontwikkelingssector. Susanne Peters vond dan ook dat alles in samenhang met elkaar zou moeten worden gezien.

En inderdaad, ontwikkelingssamenwerking ís complex en behelst een veelheid aan thema’s, die op hun beurt allemaal met elkaar samenhangen. Voor Knapen wacht dan ook nog een ingewikkelde taak in 2011, om na de bezuinigingen daadwerkelijk het nieuwe ontwikkelingsbeleid inhoudelijk in te vullen.

2011: de uitdaging aangaan

Voor dit jaar sluit Vice Versa de discussie. We komen graag bij u terug op 3 januari 2011. We hopen een mooie start te maken in het nieuwe jaar met nog meer prikkelende en interessante artikelen. Tot 10 januari heeft u de kans om uw bijdrage aan de discussie te leveren. Daarna begint voor de redactie de uitdagende taak om uit de bonte brei van interessante opiniestukken, interviews en reacties een compilatie te maken en deze als ‘schaduwadvies’ aan Ben Knapen te overhandigen.

De redactie wenst u een goed nieuwjaar toe. En ook voor de ontwikkelingssector hopen we dat er mooie kansen komen. 2010 was het jaar van de aankondigingen van de bezuinigingen. Laat 2011 het jaar worden waarin de ontwikkelingssector de uitdaging van deze bezuinigingen aangaat en er (nóg) sterker uit zal komen.

Klik hier voor een volledig overzicht van de discussie.

Auteur
Selma Zijlstra

Datum:
31 december 2010
Categorieën: