Slotconferentie Migratie en Ontwikkeling en de Prijsuitreiking van de Ideeenwedstrijd 2010

De conferentie vindt plaats op zaterdag 18 december vanaf 13:00 uur in Het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht. Deze bijeenkomstwordt georganiseerd door Stichting Oikos en Stichting Mondiale Samenleving (SMS)met steun van Cordaid.

Om 13:00 uur start de conferentie met een Kennisplaza. Hier zijn o.a. Cordaid,OxfamNovib, NCDO, Impulsis en Wilde Ganzen aanwezig om in een speeddate concreteadviesvragen van iedere geïnteresseerde te beantwoorden. De ambassadeurs van deIdeeënwedstrijd presenteren hun succesvolle projecten.
Aansluitend op de conferentie worden de Ideeënwedstrijd winnaars van 2010 bekendgemaakt onder leiding van juryvoorzitter Kathleen Ferrier.
In de bijlage vind u de uitnodiging, het programma en het deelnameformulier. Ukunt zich aanmelden door bijgaand deelnameformulier vóór 10 december terug testuren of terug te mailen naar oikos@stichtingoikos.nl. U kunt zich ooktelefonisch opgeven via het secretariaat van Stichting Oikos (030—2361500). U krijgt een bevestiging van uw aanmelding.

Auteur
Selma Zijlstra

Datum:
12 december 2010
Categorieën: