PSO-LIVE ‘Knowing What Works’

Om het 25-jarig bestaan van de organisatie te vieren heeft de vereniging Personele Samenleving in Ontwikkelingslanden (PSO) op 26 november een feestelijke dag georganiseerd. Het middaggedeelte werd gevuld met een Engelstalige talkshow, PSO-live, gepresenteerd door Farid Tabarki. Een show met vier verschillende themablokken, die een blik gaven in het verleden, heden en de toekomst van PSO. Lees in dit artikel over de inhoud van de talkshow en beluister fragmenten.

PSO-live, blok 1: ‘PSO zendt uit…’: ‘Echte helden zijn pas achteraf bang. Ik niet, ik was daar ook bang.’

PSO heeft over de jaren heen een groot aantal mensen uitgezonden naar het buitenland, met zeer verschillende doeleinden. Zo is Jelle Vleer in 1969 uitgezonden als tropenarts naar Biafra, om daar te steun te bieden en te helpen bij de enorme hongersnood die daar heerste.

Hij ging vol idealisme en hoop om de wereld te verbeteren. Wat hij leerde? ‘Ik ben geen held.’ Je komt daar in een land waar je niet bekend bent, met een klein beetje kennis en dan moet je je maar zien te redden.

De eerste uitzending van Ilvy Njiokiktjien was heel anders. In 2007 is zij als fotojournaliste uitgezonden naar Zuid-Afrika. Zij fotografeerde voor ‘Star’, de grootste krant in Zuid-Afrika.

Maar ook zij ondervond gevaar tijdens haar verblijf daar. Mensen die dreigden om bommen naar haar auto te gooien, tenzij ze hen betaalde voor haar leven. Toch heeft ze daar ook een mooie tijd gehad en heeft ze veel geleerd van de passie van haar collega’s.

Is er nou veel veranderd in de afgelopen veertig jaar? Volgens Jelle wel. Vooral minder idealisme, maar ook minder naïviteit. Als jongeren in deze tijd dingen ondernemen, is het niet zozeer vanuit idealisme, maar omdat het goed staat op hun CV. Vroeger was dat wel anders. Mensen gingen met spandoeken naar Den Haag, er werd geprotesteerd, mensen kwamen op voor waar ze in geloofden.

Ilvy herkent dat wel. Voor haar was het in het begin niet zozeer idealisme dat haar dreef, maar meer de kans op avontuur. Nu ze langer in het vak zit en dieper ingaat op onderwerpen, heeft ze het gevoel dat ze meer bijdraagt aan de wereld en er misschien wel een betere plek van maakt.

Klik hier om de highlights uit hun gesprek te beluisteren.

PSO-live, blok 2: ‘PSO en verandering’

Hoe belangrijk is kennis binnen ontwikkelingssamenwerking? Volgens Alexander Kohnstamm van Partos, de brancheorganisatie van de ontwikkelingssector, erg belangrijk. Vooral het delen van kennis.

Organisaties zoals PSO en Partos zijn opgericht met een bepaald doel, een bepaalde ideologie. Over de jaren heen is dat doel altijd voor ogen gebleven. Maar sommige organisaties hebben nooit opnieuw gekeken naar hun doel, opnieuw gekeken naar hun manier van benaderen.

Neem de tijd om te reflecteren, niet alleen op jezelf, maar ook op je organisatie.

Binnen PSO is in de afgelopen jaren veel veranderd. Toen Manuela Monteiro nog directeur van PSO was, ging het vooral over de individuele bijdrage van ontwikkelingswerkers in projecten. Tegenwoordig draait het veel meer om ‘power relations’ en is er veel veranderd in het systeem.

Het is wel heel belangrijk dat er gekeken en vooral geluisterd wordt naar de mensen in ontwikkelingslanden. Zij moeten het proces in handen krijgen, wij moeten daar alleen nog bij ondersteunen.

Klik hier om de highlights uit hun gesprek te beluisteren.

PSO-live, blok 3: ‘PSO en de kracht van de burger’

Om als ‘lerende’ organisatie te kunnen blijven leren is het belangrijk om ook te luisteren naar de Zuidelijke partners. Niet alleen kennis overdragen, maar ook kennis ontvangen. Nomvula Dlamini, werkzaam bij Community Development Resource Association (CDRA), biedt een kijkje in haar ervaringen met PSO.

Openheid, vertrouwen, authentiek zijn, echt zijn. Dat zijn belangrijke onderdelen van de relatie die PSO heeft met het CDRA. Een relatie die heeft gezorgd voor nieuwe mogelijkheden op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Een relatie die niet in het kader is van ‘kracht over…’, maar ‘kracht met’.

‘Wat ik hoop dat PSO van ons geleerd heeft, van ons als organisatie, is dat we te maken hebben met dezelfde obstakels en uitdagingen als zovele organisaties.’ Maar er is commitment om door deze obstakels heen te werken en er sterker uit te komen.

Klik hier om de highlights uit haar gesprek te beluisteren.

PSO-live, blok 4: ‘PSO en innovatie’

De ontwikkelingssector is nu niet bepaald een sector die innovatie ademt. Toch ontstaan er telkens weer nieuwe ideeën. Zo ook de 1%Club van Anna Chojnacka, een platform waar mensen 1% van hun tijd, geld of kennis kunnen doneren.

We leven nu in een tijd waarin we contact kunnen leggen met mensen aan de andere kant van de wereld, die we nog nooit hebben gezien en waarschijnlijk ook nooit zullen zien. En het gaat verder dan alleen contact leggen. Via de 1%Club (en andere platforms) worden er ook nieuwe dingen gecreëerd, projecten ondersteund en ervaring gedeeld. De kans voor iemand om de perfecte oplossing te vinden voor een specifiek probleem wordt steeds groter.

Klik hier om de highlights uit haar gesprek te beluisteren.

Auteur
Vice Versa

Datum:
18 december 2010
Categorieën: